Satürn Kova Burcunda (2020 – 2023): Birleşik insanlık ve sosyal reform

Hava elementinden olan kova burcunun klasik yöneticisi Satürn terazi burcunda yücelir ve ikizler burcunda oldukça rahattır. Hava burçlarındaki Satürn en genel anlamıyla bilimsel bakış açısının yaygınlaşmasına, bilimsel keşiflere ve sosyal değişimlere işaret eder.


Satürn’ün kovadaki etkisi diğer burçlardakinin aksine uyum yaratır. Kova burcunu dünyanın her yerinden seçilmiş yetenekli müzisyenlerden oluşan bir orkestra gibi düşünürsek, Satürn burada yeni bir çağın simgesi olacak olağanüstü bir senfoniyi yöneten orkestra şefine benzer.


Satürn, Kova burcunda güvenli ve güçlü bir konumdadır. Toprak elementinden olan kariyerist oğlak burcunun dünyevi başarılar ve zirve odaklı enerjisinden sonra, kova burcundaki Satürn tamamen farklı bir ifadeye bürünür.


Artık bağlantı kurmak, bilgiyi paylaşmak varolan sistemleri yenilemek ve insanlığı geliştirmek için bilinen sınırları, yapıları zorlamanın ve her şeyi yeni bir sıralamaya koymanın vaktidir. Satürn kova burcuna ilerlediğinde dışarıdaki dünyayla bağ kurma ve insanlarla dayanışma zamanı gelmiş demektir.


Yakın geçmişteki Satürn kova transitleri

Transit Satürn yaklaşık 30 senede bir zodyak çemberindeki yerine geri döner. 1932 – 1935, 1962-1964, 1991-1994 yılları arasında Satürn kova burcunda ilerlemiştir. 22 Mart 2020’de kova burcuna geçen ve burada Temmuz ayına kadar ilerleyecek olan Satürn sonrasında tekrar oğlak burcuna geri dönecektir. Kova burcuna ise 17 Aralık 2020 itibariyle tekrar ilerleyecek ve burada 7 Mart 2023’e kadar kalmaya devam edecektir.


Satürn kova burcunda geleceğin teknolojilerini, yapay zekayı sanal gerçekliği interneti genetik ve uzayla ilgili keşifleri en genel anlamıyla teknolojinin dünyayı miras almasını simgeler. Örneğin 1993 yılının Nisan ayında Satürn kova burcundayken şu anda bizi dünyaya bağlayan “www” kaynak kodu piyasaya sürülmüştür. Yazılım ücretsiz ve herkese açık kullanıma sunulmuş ve bu bir devrim etkisi yaratmıştır. 2021 ve 2022 yılları boyunca aynı mantıkla dünyaya hizmet etmek isteyenlerin şansı yaver gidebilir.


*2021 – 2022 yıllarında Bağımsızlığına kavuşan ülkeler, işçi partilerinin yükselişi, işçi göçü gündemi meşgul edebilir. Ülkeler arası vizesiz geçişler ve serbest ticaret anlaşmaları yaygınlaşabilir.


*Bu transit etkisi geçmişteki suikastlerde de (Örn Kennedy) belirgin bir etki olarak göze çarpıyor. Dolayısıyla dünyayı şok edici bir suikast girişimi olasılığı 2020 - 2022 yılları arasında yüksek (Özellikle 2020’nin Ağustos ve Aralık, 2021 yılının Mayıs ve Haziran, 2022 Mart aylarında).


*Tutukluluğu süren bir siyasinin nobel barış ödülü alma ihtimali epey yüksek görünüyor. Zira söz konusu kişinin 2020 sonlarından itibaren Jupiter return evresi de başlıyor. Serbest bırakılması ise 2020 Aralık - 2021 mayıs arasında gerçekleşebilir.


*Uçak ve gemi kazaları, volkan patlamaları yangınlar, barajlarla ilgili kazaların meydana gelme riski Satürn kova döneminde artar.


*Akıllı kıyafetler yaygınlaşabilir. Tarım teknolojileri geliştirilebilir. Çin halihazırda temassız teknolojileri de hayata uyarlamaya başladı.


*Türlerin hayatta kalması, iklim değişimlerinde çeşitliliklerin birlikte yaşaması öncelik kazanan konular haline gelebilir.


*Dünyanın iklim değişikliğine ve değişen ekonomik standartlara uyum sağlaması gerekeceğinden, farklı kaynakların bir araya getirildiği yeni küresel projelere nüfus yapılandırılmasına ve kalkınma planlarına ihtiyaç duyulabilir.


2020’den sonrasının inşası

2017-2020 yılları arasında Oğlak burcundaki Satürn’ün etkisiyle ortaya çıkan yapılarla Satürn kova döneminde ortaya çıkması beklenen yapılar birbirinden çok farklıdır. Kova burcu rasyoneldir ve oğlak burcunun aksine kar amacı gütmeyen yapılarla ilişkilidir. Bu dönemde çoğu zaman insanlığa en kapsamlı şekilde faydalı olabilmek ve bunu ücretsiz başarmak öncelik haline gelir. Kova Satürn’ü, dünyevi yapılara değil entelektüel yapılara ihtiyaç duyar.


Satürn'ün doğasında inşa etmek vardır. Oğlak burcunda bulunduğu 2017-2020 yılları arasında duvarlar, ibadethaneler, belediye binaları hükümet yapıları kurumsal yerler genel olarak hiyerarşik yapılar artmıştır.


Kova burcundaki Satürn’ün eğilimleri ise oldukça farklıdır. Toplumdaki piramit yapılar önemini yitirmeye başlar. Temsil ve diyalog ihtiyacı ise artar. Ülkedeki tüm insanlar hatta ülkenin de ötesinde dünya vatandaşı olan farklı sınıflardan insanların eşit koşullarda temsil edilmesi önem kazanır.


Fikir eşitliğini vurgulayan yapıların, parlamentoların temsilciler meclisinin ortak yaşam ve paylaşım alanlarının, komün evlerin insanların bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundukları yerlerin, parkların meydanların, entelektüel paylaşım platformlarının, laboratuvarlar ve uzay gözlem istasyonlarının genel olarak bilim ve bilgi ile ilgili yapıların ve çalışmaların yaygınlık göstermesi beklenebilir. Yine bu yerlerin kullanım yoğunluğu artabilir.


Genelde emperyalizmin eleştirildiğine, emekçilerin sorunlarının vurgulandığına sıklıkla tanık olabiliriz. Ancak Satürn kova transiti her sistemin olduğu gibi sosyalist sistemlerin de güçlü bir eleştirisini simgeler.


Satürn’ün kova burcundaki yerleşimi yaygın bir dayanışma sosyalleşme ve ağ kurma duygusuyla ilgilidir. Fakat sosyalizm teorisiyle tam anlamıyla örtüşmez.


İnsanların eşitliğini savunurken herkesin aynı olmadığını da akılda tutmak gerekir. Özgür iradenin ve aynı zamanda bireyselliğin gücünü yok etmeden dayanışma gerekir.


Satürn kova dönemi sosyal sınıflara ve adalete dair yeni bir dalganın simgesidir.

İnsanla bağ kurmak önceliklidir. Herkesin eşit şekilde kabul gördüğü mutlu ve güvende olduğu bir medeniyetin arayışı için ısrarcı olunabilir.

Satürn kova şeffaflık ve adalet için artık sorumluluk alarak büyümek gerektiği mesajını içerir. Tüm insanlıktan sorumlu olduğumuzu fark edecek olaylar yaşadığımızda ise kardeşlik duygusu pekişir.

Artık kendimiz odaklı olmayı bir kenara bırakmamız ve daha büyük, daha evrensel bir bilinci temsil etmemiz ve bu bilince hizmet vermemiz gerekecektir.


Satürn kova burcunda

22 Mart 2020’de kova burcuna ilerler ilerlemez Uranüs’le kare açı yapmaya başlayacak olan Satürn aynı zamanda Plüton’la da sene boyunca kavuşumda olmaya devam edecek. Dolayısıyla 2020 genelinde daha önceki yazılarımda detaylı işlediğim üzere olumlu yönde değişimleri ve iyileşmeyi beklemek zor.


Pandemi dolayısıyla gündemi en çok meşgul eden soru aşının ne zaman bulunacağı sorusu. Astrolojik işaretlere bakıldığında özellikle 27 Temmuz -12 Ekim tarihleri arasında aşıyla ilgili bir sonuç alınabilir, aşı piyasaya sürülebilir. Ancak bu ihtimal güçlü olsa da insanların aşıya ulaşmaları gecikebilir. Kasım ayı daha olumlu.


İkinci en merak edilen konu ise ekonominin durumu. Mayıs ayında Venüs’ün geri gideceği, 18 Haziran’da Merkür retrosu ve ardından yılın ikinci yarısı boyunca Mars’ın retro pozisyonda olacağı göz önüne alındığında bilhassa Temmuz – Eylül ayları arasında büyük bir durağanlık ve küresel ekonomik kriz ihtimali yüksek denilebilir. Bu aşamada hükümetlerin gücü ve kontrolü modern dünyanın hiç tanık olmadığı kadar büyür ve fakat hemen ardından yıkım başlayabilir.


Ancak yıl sonunda kova burcunda bir araya gelecek olan Jüpiter ve Satürn son 200 senenin bitimine yepyeni bir 200 senelik döngünün başlangıcına, küresel değişim kararlarına, dünyanın ve insanlığın daha iyi yönde gelişmesi için sosyal reformlara, nüfus planlamasıyla ilgili gelişmelere işaret ediyor. Yıl sonundan itibaren statüko ve bağlı olduğumuz eski kavramların, siyasi geleneklerin zayıflayamaya başlaması olasılığı yüksek.


2020 yılının 2. yarısında Plüton, Jüpiter ve Satürn gezegenleri Oğlak burcunda birleşecekler. Bu üçlü ittifak siyasi anlamda iş birliği yapan üç ülkenin ya da üç farklı ve yenilenmiş gücün, misyonlarını güncellemiş dünyanın önde gelen üç büyük şirketinin (örn Amazon) simgesi olabilir. Yozlaşmış ve sistem olarak zayıflamış iş dünyasının alışıldık standartları yıkılabilir. Aynı tarihte gökdelenlerin, kulelerin piramitlerin fiziksel ya da metafor anlamıyla çöküşü gündeme gelebilir.


2020 ikinci yarısından itibaren 3 sene içerisinde inşaat malzemeleri o kadar pahalı olabilir ki artık ev sahibi olmak eskisinden daha zor hale gelebilir. Tarım ve gıda da aynı şekilde pahalılaşabilir.


Fakat tüm bu gelişmelerin 3D yazıcılarla üretilen evlere, tarım ve gıda reformuna önayak olması muhtemel. 2024’e kadar teknoloji en büyük güç haline gelebilir. İnsan haklarına, yenilenebilir enerjiye ve teknolojiye yatırım yapan ülkeler ise lider olabilirler.


Bildiğimiz inşaatların yerini yeni teknolojilerle oluşturulmuş binalar alabilir. Bloklarda yani binalarda toprağa ihtiyaç duyulmadan bitkiler yetiştirilebilir.


Satürn kova dışında Uranüs Boğa konumu, tekstil, gıda devrimleriyle, uzay çiftçiliğiyle, gelişen ses, ekran ve görüntü, su filtresi teknolojileriyle de ilintilidir. Yeni toprak ekin ve bitki teknolojilerinin yaygın olarak kullanılması, çiftçilikle ilgili reformlar, 3D yazıcılarla kıyafetler tasarlanmaya başlanması ve bu girişimlerin evrenselleşmesi, akıllı kıyafetlerin piyasaya sürülmesi mümkün.


Özellikle 2020 Aralık ayı itibariyle ekonomik reform ihtiyacı belirginleşir, kurumsal yapıları karşısında bağımsız ekonomik yapılar geliştiren insan toplulukları ortaya çıkabilir. Bir yerleri kiralamak ya da bir yerlere sahip olmak gibi kavramların, kredi kartları kullanımının, vergilendirme sistemleri ve daha pek çok finansal alışkanlığımızın dönüşeceği zaman dilimine adım atıyoruz. Yıl sonu her yönüyle küresel zirvelere işaret ediyor.


Cesaret ve umutla


2. Bölüm: 2021 – 2022 yıllarına dair astrolojik tahminlerFacebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
  • Misafir Biraz etkilendim iyi oluşabilecek tüm yazılarınızın gerçek olması dileğiyle önce allâhã, sonra sizlere müteşşeküriz.
    CEVAPLA
  • Misafir Emeğinize yüreğinize bilginize sağlık çok teşekkür ederim Kristin hanım sevgiler
    CEVAPLA

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.