Yaklaşık 1 milyon yıl önce Mars ve Jupiter arasında bulunan büyük bir gezegenin dış uzaydan gelen başka bir cisimle çarpışarak binlerce parçaya ayrılması sonucu Asteroit Belt dediğimiz bir kuşak oluşmuştur. Asteroitler, dişi bir gezegenin kalıntılarıdır. Bu sebeple tüm asteroitler dişildir.


Astreroit, kelime anlamıyla ‘yıldız gibi’ demektir. Yunanca ‘asteroides’ kelimesinden gelmektedir.


Eleanor Bach, asteroit kuşağındaki asteroit sayısını 1000den fazla olarak tanımlanmıştır. Günümüzde 9000’den fazla oldukları bilinmektedir. Aralarından 4 Büyük asteroit olan Ceres, Vesta, Pallas, Juno en önemlileridir.


Ceres

İtalyan gökbilimci Giuseppe Piazzi, 1801 yılında Jupiter ve Mars arasında bir gök cismi keşfetmiştir. Bu gökcismini önce kuyruklu yıldız zannetmişlerdir. Ardından bulunan diğer asteroitlerden sonra, asteroit sınıfına dahil edilmiştir.


Bu gökcismi ismini, Roma Tanrıçası Ceres’ten alır. Aynı zamanda ismi, besleyici anlamına gelen ‘cereal’ kelimesinden gelmektedir.


Ceres, astrolojik olarak IC noktamızla bağlantılıdır. Doğum haritamızda; köklerimizi ve ailemizi temsil eder. Doğurganlığı, beslendiğimiz alanı, beslenme düzenimizi, bebeklik döneminde ne kadar anne sütü aldığımızı anlatır.


Ceres’in Yunan mitolojisindeki ismi Demeter’dir. Demeter; yaratıcılık, doğurganlık, rahim enerjisi, bereket tanrıçasıdır. Yunan mitolojisinde Tanrıçalar arasında en eski ve en çok sevilen tanrıçadır. Mevsimleri yönetir. Ana Tanrıça Rhea’nın kızıdır.


Demeter’in Zeus’tan Persephone adında bir kızı olur. Persephone bir gün yer altı tanrısı ve ölüm tanrısı Hades ile karşılaşır. Karanlıklar Tanrısı Hades ona aşık olup yer altına kaçırır. Demeter buna çok sinirlenir, 9 ay boyunca kızını arar. Tüm tanrıçalık görevlerini bu sürede bırakır. Mevsimler kışa döner, insanlar kıtlıktan kırılırlar. Zeus Hades’ten kızını geri ister, Hades tabi ki vermez. Israrlar sonucu Persephone’yi vereceğini söyler ama masaya da sofra kurup gider. Çünkü ölüler diyarından bir şey yiyen eninde sonunda oraya dönmek zorundadır. Persephone o kadar acıkmıştır ki sofrayı görünce bir tane nar yer. Demeter kızına kavuşsa da bunu öğrenince çok sinirlenir. Zeus bu duruma çözüm olarak Persephone’nin 6 ay yer altında, 6 ay yeryüzünde yaşamasına karar verir. Ekinoks ve nar bağlantısı buradan gelmektedir.


Demeter aynı zamanda Eleusis denilen ve kızları yetişkin olmaya hazırlayan ritüellere katılan bir Tanrıçadır. Ritüellerin dışarıya anlatılması yasaktır. İçeride ölüm ve doğum temalarıyla ilgili çalışmalar yapılmaktadır.


Buradaki ilişki hem ölüm – yaşam döngüsü hem de anne çocuk ilişkisini vurgular. Ceres bazen anneden kopmakla alakalı travmalar hakkında ipucu verir. Eğer zorlu açılar altındaysa kişi bağımsızlığını elde edemez. Aynı zamanda beslenme sorunları, çocuk sahibi olamama gibi etkiler de verebilir.


Ceres, bir erkeğin haritasında eşte aradığı özelliklerle ilgili ipucu verir. Nasıl bir kadınla evlenmek istediğini gösterir. Öte yandan işinden alacağı verimlilik ve berekete de vurgu yapar.


Ceres yaz burçlarında güçlü ve olumludur. Ceres kış burçlarında daha bereketsiz ve olumsuz çalışır. Ceres’in bulunduğu yerden bağımlılık geliştirmeden beslenmeyi öğrenmemiz gerekir.


Vesta

Vesta, Yunan Mitolojisine göre Kronos ve Rhea’nın en büyük kızıdır, Zeus’un ise kız kardeşidir. Roma mitolojisinde ismi Hestia olarak geçer.


Vesta; yüreğinin ateşi, kalbinin ateşini koyduğun yer anlamına gelir. Doğum haritamızda bulunduğu her evi koruyan büyük bir koruyuculuğa sahiptir. O evi besler, güçlendirir ve kişi kendisini oraya adar. Bulunduğu burç ve evde içsel motivasyonumuz yüksektir. Yaptığı olumsuz açılar ise odağımızı dağıtan etmenleri gösterir.


Vesta doğası gereği Satürn’e benzer. Kronos ilk olarak Hestia’yı yutmuş ve en son onu kusmuştur. Haritamızda kendimizden vazgeçtiğimiz, ilk veya sonları yaşadığımız, Balık – Başak temaları ile adama ve kurban bilincine vurgu yapan yerleri gösterir. Bir gezegenle kavuşumda ise, kişinin o gezegen konularına kendisini adamasını temsil eder.


Mitolojik olarak Vesta, ailenin veya kutsal ateşin koruyucusu olan tanrıçadır. Evlerde ve ülkelerde yanan ateşi korur ve bu ateş kutsaldır. Göç edilse dahi halk evden ateşten bir parça alarak çıkar. Zaten ‘Hestia’ da kelime anlamıyla ‘Ocak’ demektir. Vesta ise Parlayan demektir. Gökyüzünde de çıplak gözle görülebilecek kadar parlaktır.


Roma döneminde Vesta ateşinin sürekli korunabileceği bir tapınak inşa ettirilmiştir. Rahibeler tapınağa hizmet edebilmek adına bakirelik yemini ederek 30 yıl tapınağa hizmet etmek için söz vermişlerdir. Vesta için Tanrılar rekabet etse de, o kimseyle beraber olmamıştır, derin bir rahibeliğe sahiptir. Kendine yeterli ve kendini tamamlayan Tanrıça olarak tanınır. Dişil enerjinin kendine dönük ve bütünsel formudur. Kalbimizde yanan ateşin hep güçlü kalması için ışığımızı parlatandan vazgeçmemiz gerekir.


Pallas

Pallas, 28 Mart 1802 tarihinde keşfedilmiştir. Mars’tan en uzak, Jüpiter’e en yakın asteroittir.


Sembolü, ters çevrilmiş üçgen üzerindeki 4 yön işaretidir. Kişinin yeteneklerini keşfederek yolunu bulmasını simgeler.


Yunan mitolojisinde ismi Athena’dır. Zeus ilk eşi olan Metis’ten bir çocuğu olacağını öğrenir. Bu çocuğun Krallığını ele geçireceği söylentisi yayılır. Bunun üzerine Zeus, Metis’i yutar. Ancak Athena babasının kafasına yerleşmiştir ve Zeus bir süre sonra baş ağrılarına tahammül edemez. Demirci ustası Hephaistos’u çağırır. Hephaistos, baltasını Zeus’un kafasına indirdiğinde zırhlarla kuşanmış, silahlı bir kızla karşılaşırlar.


Zeus Metis’i yuttuğunda; onun dişil gücü, sezgileri, düşünce gücü Athena’ya aktarılmıştır. Pallas bu yüzden astrolojik haritamızda mantıksal ve sezgisel düşünce gücümüzü gösterir. Stratejik planlama yeteneğimiz ile alakalıdır. Aynı zamanda yaratıcılık ve orijinal düşünme yeteneği ile bağlantılı olduğu için Aslan – Kova aksı ile ilgilidir. Zorlu açıları ise görme ve öğrenme problemlerine yol açabilir.


Savaş Tanrıçası olarak anılan Pallas, esasen savaşlardan hoşlanmaz. Adil ve arabulucudur. Onun savaş aracı zihnidir ve hem cesur hem de zeki bir tanrıçadır. Bir gözüyle ona saldıracak olanların zaaflarını görür diğer gözüyle de son hamlesini yapar. Babasına bile karşı çıkabilecek bir güçtedir. Doğum haritalarımızda babadan ayrılmayı ve dünya sorumluluğu almayı simgeler.


Athena aynı zamanda ‘üretkenlik tanrıçası’ olarak anılır. Zekaya dayalı yaratıcı faaliyetlerle ilgilenir. Savaş arabası, savaş borusu, flüt ve dokuma tezgahı onun tarafından insanlığa sunulmuştur. Aynı zamanda saban ve tırmık da ona aittir. Topluma yaratıcı ve üretici zekamızla hizmet etmeyi anlatır.


Yılan dönüşüm ve şifa arketipidir. Athena’nın da kalkanı üzerinde bulunan Yılan figürü, onun bu yönüne vurgu yapar. Perseus, Medusa’yı Athena sayesinde öldürdükten sonra ona Medusa’nın kalkanını hediye etmiştir. Bu nedenle doğum haritasındaki Pallas yerleşimi, kişinin nasıl şifa vereceğini de gösterir.


Atina şehrinin adı da Athena’dan gelir. O, aynı zamanda ülkesini de koruyan bir tanrıçadır. Barış sağlamayı ve adaleti amaçlar. Zeytin ağacı ve bilge baykuşlar da onunla alakalıdır. Aklı yönetebilmek, geleceğimizi yaratmaya dair en önemli unsurlardan bir tanesidir. O nedenle onu iyi amaçlar ve adalet için kullanmak, iyi bir gelecek yaratmaktır.Juno

Juno, 29 Mart 1807 tarihinde keşfedilmiştir. Onu keşfeden kişi Alman Astronom Karl Ludwig Harding’dir. Juno’nun yüzeyi demir yapısından ötürü kırmızı renktedir. Çapı 226 km’dir. Yılda ortalama 1 burç geçer. Yılda ortalama 2 Ay Retro’da kalabilir. Geleneksel yöneticileri Terazi ve Akrep olarak kabul edilir.


Juno’nun Yunan mitolojisinde ismi ‘Hera’dır. Kronos ve Rhea’nın kızıdır. Zeus’un sadık eşidir. Zeus, Hera’nın kalbine yaralı bir kuş şekline bürünerek girmiştir. Hera ömür boyu Zeus’tan başka kimseyle evlenmemiştir. Evliliklerini hep korumuştur. Doğum haritalarımızda; nasıl biriyle evleneceğimizi, eşte aradığımız özellikleri, evliliğimizin enerjisini gösterir. Evliliklerin en fazla gerçekleştiği Haziran ayına da ‘June’ ismi verilmiştir.


Hera, Yunancada kadın anlamına gelen ‘Herwa’ kelimesinden türemiştir. Herwa aynı zamanda ‘dişil koruyucu’ demektir. Kadının geleneksel rollerini temsil eder.


Zeus ve Hera kutsal eril ve dişilin birleşmesi ve kutsal evliliği anlatır. Sinastri haritalarında Juno ve Jupiter olumlu bağları evlilik açısından çok uygundur. Juno’nun bulunduğu burç ve ev ise kişinin evliliğe ne anlam yüklediğini gösterir. Kişinin birine sonsuza dek bağlanması için hangi özelliklere ihtiyaç duyduğunu Juno’muza bakarak anlayabiliriz.


Juno, bir bağlılığı sürdürme sorumluluğu olduğundan bazen iş ortaklığı, iş birlikleri, bazen de öğretmen – öğrenci ilişkisi, danışan ilişkilerini de gösterir.


Zeus, evliliği süresince Hera’yı defalarca aldatarak evliliğin sorumluluk gerektiren doğasından kaçmak istemiştir. Hera ise evlilik kurumunu korumak adına savaşmış, Zeus’u kontrol etmiştir. Hayal kırıklığı, derin bir bağla bağlı olduklarını görmemekten kaynaklıdır. Bu nedenle Juno’nun açıları bazen evlilikteki problemleri, beklentilerimizin karşılanıp karşılanmayacağını da anlatır.


Hera, oğlu doğduğunda onu beğenmeyerek 9 yıl boyunca Okeanos ırmağına yollamıştır. O da büyüdüğünde annesine gizlice içinde zincir olan taht hediye etmiştir. Hera bu zincirlerden kurtulamamıştır. Astrolojide Juno, bazen aile içindeki güç savaşlarını da gösterir.


Zeus ve Hera birbirlerinden hiç kopamamışlardır. Çünkü birbirlerine benzerler. İkisi de çok güçlüdür, inatçı ve savaşçılardır.


Juno her zaman ruh eşi veya kadersel eş bağlantıları ile ilgili değildir. O daha çok geleneksel ve toplumsal olarak birlikte hareket etmeyi, evlenme beklentilerini karşılamayı anlatır. Açılar ve diğer gezegenlerle birlikte ruh eşi incelemesi yapılabilir. Onun olduğu alanda denge kurmak, özümüzü kaybetmeden ilişkiler kurabilmek, ilişkilerimiz aynasında kendimizi görebilmek önemlidir.


Kendi dişil doğamızı en güzel haliyle yaşayabilmek dileğiyle,


Sevgilerimle...


İnci Gücen


Altair Astroloji


Instagram: @incininyildizi


Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.