Dünyayı değiştirecek çocuklar 2024'te doğacak

Aynı dönemde doğan, yaşadığı zamanın tecrübelerini, acılarını, sıkıntılarını ve sevinçlerini paylaşan kişiler jenerasyonları oluştururlar. Bir kuşak doğar ve zamanı geldiğinde kendisinden önce gelenlerin yerini alır. Günümüzde, jenerasyonların değişmesi 25-30 sene arasında bir süreye denk gelir. Her nesil kendinden önceki kuşağı sorgulayarak toplumu ileriye götürmeyi dener. Her kuşak, kendi dramlarıyla ortaya çıkar ve kendi kimlik krizini yaşar. Astrolojide Plüton transitlerini incelemek, insanlığın ve dünyanın evrimine dair genel bir bakış açısı kazanmak için faydalıdır.


Yıkım ve yeniden doğum anlamına gelen, nesillerin kimliklerini ve amaçlarını şekillendiren Plüton, “Satürn ötesi” olarak tanımlanan modern gezegenlerin üçüncüsüdür. Son derece tuhaf bir yörüngesi olduğu için, transit Plüton’un Zodyak’ın her burcunda geçirdiği zamanlar farklılıklar gösterir. Burçlarda 12 ila 30 yıl ya da daha fazla süre kalabilmektedir.Plüton Yengeç Burcunda - 1914–1939 yılları arasında doğanlar

Plüton ilk defa 1930 yılında keşfedildiğinde, Yengeç burcundaydı. Yengeç burcu aileyi, soy köklerini, güvenliği, konforu, toplumsal sınıfları, vatanseverliği ve toprak bütünlüğü gibi konuları temsil eder. Plüton bu konular dâhilinde büyük bir yıkıma ve dönüşüme öncülük etmiştir. Plüton Yengeç burcundayken, Avrupa’da faşizmin temelleri atılmıştır. 1. Dünya savaşını kapsayan bu dönemde, hiyerarşiler arasında büyük ayaklanmalar meydana gelmiş, ulusalcı fikirler yaygınlaşmış ve azınlıklar katledilmiştir. Bu evrede doğanların çoğu, ailelerinden ve ebeveynlerinden ayrı düşmek zorunda kalmışlar, iki dünya savaşına da tanıklık etmişlerdir. Plüton Yengeç transiti, ev ve aile olarak tanımladığımız kavramların, bir ulus olarak güvende hissetme ve kendini koruma ihtiyacının evrimidir. Bu dönemde yükselen lider Adolf Hitler ise bir önceki nesli temsil eden Plüton İkizlerdeyken dünyaya gelmiştir. Fiyaskoyla sonuçlanacak ‘American Dream’ projesi de bu yıllarda tanımlanmıştır. Plüton Yengeç nesli hala “büyük hatalarıyla” anılmaktadır.Plüton Aslan Burcunda - 1939–1956 yılları arasında doğanlar

Plüton’un Aslan burcundan geçişi, narsisist süper güçlerin yükselişine, soğuk savaşa, yıkıcı, yok edici silahlara ve atom bombasının kullanımına eşlik eder. Bir önceki neslin hatalarıyla büyüyen ülke liderleri, tüm yıkıcılıklarıyla sahnede yerlerini alırlar. Dönemin başrollerindekiler dünyayı değiştiremeyen ama dünyanın kendileri için değişmesini bekleyen insanlardı. Liderler bencilce aldıkları kararlar nedeniyle, günümüz dünyasındaki çevre kirliliğinden de sorumlu tutulurlar. Bu evrede doğanlardan bazıları yaşadığımız çağa hala önderlik eden ve çevre kirliliğini önemsemeyen diktatörlerdir.


2. Dünya savaşından sonra, 1946 yılından itibaren, 1956 yılına kadar özellikle ABD’de düşmekte olan nüfus sayısı devlet politikaları ve reklamlarla destelenerek bir nüfus patlaması yaşanmıştır (baby boomers). Bu evrede doğanlar önceki kuşağın travmalarından kurtulmak için sanata ve müziğe yönelmiş, 60’lı ve 70’lı yılların rock & roll akımına damgalarını vurmuşlardır. Genç kalmak, bir dönemin lideri değil ama rock starı olarak ölümsüzleşmek de yine Plüton Aslan döneminde büyüyen çocukların hedefi haline gelir. Bir sonraki dönemin aktivistleri de 1946’dan sonra doğanlardan çıkar.Plüton Başak Burcunda – 1956 – 1971 yılları arasında doğanlar

Plüton Başak burcundan geçerken, tarım ve servis endüstrilerinde belirgin değişimler yaşanmıştır. Endüstri alanlarında, insan hizmetinin yerini alacak bilgisayarla donatılmış makineler (robotlar) ilk defa ortaya çıkmıştır. Ağır sanayi işlerinin makinelere devredilmesi, işçi sınıfı için kriz anlamına gelmiştir. Büyük fabrika ve işletmelerde “daha çok makine daha az işçi” sloganlarıyla global bir dönüşüm yaşanmıştır. Genelde yüksek eğitim alan bu jenerasyonun patronları Plüton Aslan döneminden olduğu için, iş konusunda motivasyon sıkıntısı çekmiş, işsizlikle sınanmışlardır. Fabrikalarda işlenen ürünler şu an kolayca her marketten satın alabileceğimiz hale gelmiş, pazarlama sektörü gelişmiştir. Bu dönemde masaüstü bilgisayarı ve bilgisayar programları ortaya çıkar.


1960’lı yıllarda doğan çocuklar, aktivistlerin, müzisyenlerin, protestocuların da ortaya çıktığı dönemde büyümüşlerdir. Dolayısıyla Plüton Başak evresi jenerasyonlar arasında kilit noktadır. Devlet yönetimi ve sistemlerin değişimiyle ilgili rol oynar.

Plüton/Başak kuşağında doğanlar ekolojik denge konusunda hassas davranan insanlardır. Bu dönemde geri dönüşüm kültürü, alternatif tıp ve organik gıda gibi insan sağlığını ilgilendiren konularda ve endüstrilerde girişimlere rastlanır.


Bir önceki neslin verdiği hasarları iyileştirmeye gönüllü olan Plüton Başak nesline çok şey borçluyuz. Bu aşamada doğan insanlar, bir önceki kendi çıkarına hizmet eden neslin aksine, başkalarına hizmet etmek isteyen insanlar olacaklardır.Plüton Terazi Burcunda – 1971 – 1983 yılları arasında doğanlar

Plüton Terazi Burcuna geçtiğinde, evliliği kutsal bir kurum gibi benimseyen herkesi şaşırtmıştır. Estetikle ilgili dönüşüm/değişim/şekil değiştirme örneğin estetik operasyonlar, tattoo ve piercing yaygınlaşmaya başlar. Eşitlikçi görüşler ve talepler toplumun geneline hâkim olur. Kadınlar cinsiyet ayrımcılığına karşı çıkar, erkeklere ihtiyaç duymaksızın her işle başa çıkabileceklerini ispat ederler. İnsanlar cinselliklerini özgürce yaşamaya başlarlar. Benzer konularla ilgili olarak sayısız eylem gerçekleşir. Erkekler erkeklere, kadınlar kadınlara olan aşklarını savunmaya başlarlar. Plüton Terazi döneminin çocukları, günümüzün ‘bekârlık kültürünü’ oluşturmuşlardır.Plüton Akrep Burcunda – 1984 – 1995 yılları arasında doğanlar

Plüton Akrep burcundayken, yönetici olduğu yerdedir. Plüton petrol gibi yer altı kaynaklarını temsil eder. Plüton Akrep burcu transitinde Körfez Savaşı patlak vermiştir. Devlet politikaları insanların özel hayatlarını da kontrol altına alabilecek biçimde evrim geçirir. Doğal felaketlerde de artış yaşanır. Psikolojik terapiler, nükleer fizik, mühendislik, genetik bilim, petrol ve maden endüstrisindeki çalışmalar artar.


Terazi dönemindeki insanların aşırı cinsel deneyimlerinden sonra, yani Plüton Akrep transitinde AIDS gibi bir hastalığın yaygınlaşması kaçınılmazdır. Yönetici olduğu burçta hareket eden Plüton, AIDS nedeniyle ölüm korkusu ve cinsel paranoyalar ortaya çıkarmıştır. Cinsel yaşam yasaklara maruz kalarak değişir. Okullarda cinsellikle ilgili bilgilendirmeye yönelik eğitimler verilmeye başlanır. Prezervatif her yerden tedarik edilebilecek şekilde topluma sunulur. Video oyunları ve rap müziği yaygınlaşır.


Bu evrede doğan çocuklar, geçmişin karmasını taşıyan, hayatlarındaki ruhani amacı sorgulayan insanlardır. En büyük çatışmayı ise Plüton Aslan nesliyle yaşarlar yani 1939 – 1956 yılları arasında doğan otoriteler ve devlet yöneticileri Plüton Akrep transitinde doğan nesle karşı büyük bir sınav verecektir. Zira Plüton Aslan ve Plüton Akrep arasında kare açı vardır.Plüton Yay Burcunda – 1995 – 2008 yılları arasında doğanlar

Yay burcunda ilerleyen Plüton terör olaylarının artmasına neden olmuş, uluslararasındaki düşmanlığı arttırmış ve fanatizmi körüklemiş, Ortadoğu’yu karıştırmıştır. Ekonomik krizler gündeme gelmiştir. Yüksek eğitim, yasa ve yönetimler, havacılık ve genel olarak seyahat endüstrisi konularında reformlar gerçekleşmiştir. Bu dönemde doğan çocuklar yurtdışında eğitim almaya yatkınlık gösterir, internet, bilgisayar ve politikayla daha iç içe büyürler.Plüton Oğlak Burcunda – 2008–2024 yılları arasındaki doğanlar

Plüton’un Oğlak burcuna geçtiği 2008 senesi, bankaların çöküşüne ve ekonomik krize eşlik eder. Plüton’un Oğlak’ta kalacağı 16 yıl boyunca ise hükümetler oldukça despot tavırlarla “güvenlik ihtiyacı” adı altında güçlerini pekiştirirler. Terör ve endişe havası hükümetlere “manda yönetimi altına alma” girişimlerindeki gerekli yakıtı fazlasıyla sunacaktır. Bu yüzden 2012–2015 yılları arasındaki Koç burcundaki Uranüs ile Plüton arasında oluşacak kare oldukça dikkat çekici ve tehlikelidir.


Plüton Batı Dünyasının bünyesinde, özellikle iş/ekonomi kaynaklı alanlarında acı dolu bir dönüşüme önayak olacaktır. İş potansiyeli Doğu’ya taşınacak ve “güç” hiçbir ulusa bağlılığı olmayan elit kesime odaklanacaktır.

Transit boyunca “süper güç” sahibi kişiler ufak gruplar oluşturarak Plüton enerjisini kullanacaklardır. Bu noktada bu kişiler için demokrasiyi insanlara bırakmak elbette oldukça tehlikeli bir hal alacaktır. Amerika’nın doğum Haritasında Plüton 27 derece Oğlak Burcunda yer almaktadır. Amerika Plüton’u Oğlak burcunda yer alan tek ülkedir. Şüphesiz ülkeyi büyük bir değişim beklemektedir.


Plüton’un Oğlak geçişi göz önüne alındığında, 2008 Türkiye için de önemli bir dönüm noktasıdır. Aynı senenin, yönetimle ilgili krizlerin ortaya çıktığı, siyasetin de yön değiştirdiği, her konuda kökten değişmeye başladığımız evre olduğunu düşünüyorum. Zira Türkiye, tarihinde ilk defa Plüton’u, natal Plüton’unun (Yengeç’te) karşısında ağırlamaya başladı. Bu konum cezalandırılmak anlamına geliyor. Bu demektir ki 2008’den beri, Türkiye bir nevi geçmişteki hatalarının kefaretini ödeme evresine giriş yaptı.Plüton Kova Burcunda – 2024–2042 arasındaki Kuşak

Plüton transit yaptığı her burcun konuları dâhilinde imha ve yıkım enerjisi ortaya koyar. Ardında da yeniden yapılanma gelir. Plüton Kova Burcu’na geçtiğinde yani 2024’te, insanlığın varoluşsal endişeleri “otokrasiyi” silip atacaktır. Dolayısıyla bağnaz hırsların bedeli büyük olacaktır.


Dünyayı değiştirecek olan nesil 2024’ten itibaren doğacak olan çocuklardır. Bu dönemde insanlığın gelişimini kökten değiştirecek keşifler yapılabilir. En son Plüton Kova transiti Fransız İhtilaline öncülük etmiştir. Bu yüzden 2024’ten itibaren bizi yeni bir çağın beklediğini öngörebiliriz.


Plüton Kova burcundayken, düşünce gücünü dönüşebilir. Özgür düşünce tüm sınırları yok eder. Her yer bilgisayar ışıklarıyla bir festival havasında görünecektir.


Plüton Kova birleşimi aynı zamanda teknoloji yoluyla güç elde etmek, sembolik manada, teknolojinin ölüp yeniden dirilmesi demek. 2023-2024 yıllarından başlayarak bilgisayar korsanlarının eylemleri daha kapsamlı hale gelebilir. Wikileaks benzeri hareketler artarak, insanlardan gizlenen bilgiler ortaya serilebilir. Holografik bilgisayarlar piyasaya sürülebilirler. Beyin ve sinir sisteminin işleyişine dair çığır açan bulgular, ilaç sektörünün tamamen kendini yenilemesine neden olabilir. Uzay bilimidir Kova, astronomidir, astrolojidir, felsefedir, genetik ve elektronik mühendisliğidir. Bu alanlarda yapılan çalışmalar büyük dünyevi değişimlerin önünü açabileceği gibi, öncesinde bu konularda büyük felaketler gündeme gelebilir. Plüton Kova transiti kirlilik nedeniyle yoğun hava değişimleri anlamına da gelebilir. Plüton Kova evresinde petrol yerine alternatif yakıtla, elektrik ya da suyla çalışan araçların ortaya çıkması ihtimali yüksektir.

Plüton petrolü ve plastik gibi dönüştürülmüş yan ürünleri de temsil eder. Plüton bizi organik dünyadan kopartan değişimdir. İçinde yaşadığımız plastik dünya temiz göründüğü kadar ölümcüldür de. Plastik doğal olan her ürünün yerini almıştır. Doğadan ayrı düşen tarafımız bizi içten içe hep kaygılandırır. Plüton tıpkı petrol ve yan ürünlerinin hayatımızı ele geçirmesini temsil ettiği gibi içgüdüsel ve insani duygularımızın da yapay ve yabancı formlara bürünmesine neden olmaktadır. Doğadan kopan insan, ruhuna yabancı ortam ve durumlarla baş etmeye çalışırken giderek zalimleşir.


Plüton her burç değiştirdiğinde bizi mutlu eden şeyleri giderek yok etmekte, huzur ve rahatlık veren duygularımızı köreltmektedir. Bir diğer yandan biliyoruz ki plastik dünyaya ve otomasyona karşı çıkan, medeniyetimizin yıkılmasına engel olmak isteyen cesur kişiler de olacaktır. Plüton’un öngördüğü yıkım kaçınılmaz olsa da, insanlığı yeniden inşa edecek olanlar yine bu yürekli insanlardır.


Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
 • Misafir Aydınlatıcı bilgiler için teşekkürler
  CEVAPLA
 • Misafir Uydurul kaydirik
  CEVAPLA
 • Misafir Bilinenin dışında başka hiç bir şey yok bilmediğimiz bir şey soylede sasirt
  CEVAPLA
 • Misafir içim karardı valla, off !
  CEVAPLA
 • Misafir harika bir yazı diğer tüm yazılarınız gibi
  CEVAPLA
 • Misafir harika kristin hn., sayenizde gezegenlerin bilinmeyen etkilerini ogreniyoruz. sevgiler, nilufer
  CEVAPLA

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.