Satürn Balık burcunda: Kutsal kase

Zodyak'ın CEO'su Satürn


Yapıların temelini atan ve sistem kurucu olarak tanınan Satürn, 7 Mart 2023 tarihinde 2026'ya kadar kalmak üzere balık burcuna ilerleyecek. 2023-2026 yılları arasında, gördüğümüz manzaranın şu ankinden çok farklı olacağını söyleyebiliriz.


Satürn için balık burcu adeta gerçeküstü bir misyondur. Çünkü Satürn katı prensipleri, somut dünyayı ve sınırlarını temsil ederken, balık burcu dağılma, çözülme ve böylece kaynağına geri dönmeyi simgeler. Peki bu iki yaka nasıl bir araya gelecek?


Satürn'ü bir kase, bir kap gibi düşünün. Satürn temas ettiği burcun enerjisiyle dolar ve ona form kazandırır. Satürn Musa'yı nehirden aşağı taşıyan sepetin, İsa'nın sembolik kanını taşıyan kasenin ya da suyu kontrol eden barajın, insana madden bir varlık kazandıran bedenin simgesidir.


Ele aldığı her burcu bir heykeltraş gibi yeniden şekillendirir. Ona bir misyon verir. Dağınıklığın toparlanmasını talep eder ve bunun için ricaya ihtiyacı yoktur.


Antik zamanların şeytanı, modern zamanların Karması Satürn, sert çarpışmaların, ezeli rakiplerin okuludur. Satürn'ün ilerlediği, kare ve karşıt açı yaptığı burçların, sert dövüşlere hazırlanması gerekir.


Satürn'ü bir denetçiye de benzetebilirsiniz. Ne zaman geleceği, neleri kontrol edeceği ve hazır olmadığınız yerlerden keseceği cezalar bellidir. Uranüs ve Neptün gibi öngörülmesi zor transitlerin yanında, Satürn aslında oldukça tahmin edilebilirdir. Aynı sebeple kendinizi Satürn transitlerine hazırlanmanız ve önlemler almanız mümkündür.


Satürn Dönüşleri

Satürn zodyak çemberindeki bir tam turunu 27-30 senede tamamlar. Ortalama 29 senede bir başladığı yere geri döner.


Kişisel haritalarda Satürn dönüşü ismi verilen ilk döngüsünde, (27-30 yaşlar) çocukluğun kayıtsızlığı biter ve yaşamda yeni sorumluluklar alınması gerekir. Yani yetişkinlik dönemi başlar.


Satürn'ün 2. Turu olan 54-58 yaş civarı, hayatınızda ve uğraşlarınızda daha büyük bir anlam arayışıdır. Satürn'ün ortalama bir insan ömründeki son turu olan seksenli yaşlar ise, ardınızda bırakmak istediğiniz miras ve kalıcı bir iz bırakma arzusu odaklıdır.


Satürn Dönüşü - Satürn balık transitinde doğanlar

2023-2026 yılları arasında gerçekleşecek Satürn balık transiti 1964 - 1967 ve 1993 -1996 yılları arasında doğanların Satürn Dönüşü (Saturn Return) yaşacağı anlamına gelir.


30-40 yaş dönümleri eşiği: Bana yeni bir ben lazım!


Doğum Haritasında Satürn: İçimizdeki Everest – Birinci Bölüm


Satürn dönüşü, duygusal olarak yoğun bir deneyimdir. Son 30 yılda alınan yaraların iyileşmesi gerekir. Birçok kişi bu evrede kendini spiritüel bir arayışın içinde bulabilir, terapiye başlayabilir, çalışma alanı/konusu değiştirebilir. Bu dönemde hiç bir şeye çok sıkı tutunmayın. Bu size zarar verebilir. Bunun yerine dalgaya binmeyi, rüzgarı okumayı öğrenin.


Satürn ve Karma - Balık, Başak, İkizler ve Yay Burçları

Balık burcu sınırsız bir yaratıcılık, mistizm ve fantazi kaynağıdır. Satürn balık burcuna ilerlediğinde hayallerimizi somutlaştırmak için gerekli zeminleri oluşturmaya duyulan gereksinim artar.


Satürn hayallerimizi sorgulamaya gelecektir. Hayallerinizi gerçekleştirmek için doğru planları yaptınız mı? Bir bütçe hazırladınız mı? Atılması gereken adımları listelediniz mi? Yeteneklerinizin sorumluluğunu alıyor musunuz?


Satürn transitleri özellikle öncelikli etkiye maruz kalacak bu kişilere, acının da bir sorumluluğu olduğunu hatırlatır; cezanın, kederin, istemediğiniz ya da kaçındığınız şeylerin sorumluluğunu almaya hazır olmanızı bekler. Satürn özellikle geçmişte yapılanların bir karşılığının olduğunu da kişiye hatırlatacak, ne ekildiyse, biçilecektir. Kalbimize en yakın olanlar tarafından sınanmayı istemesek de Satürn bunu da yapabilir.


Karmanın gezegeni Satürn zamanın adaletini gerekli kişilere pay ederken kimsenin zenginliğiyle, fakirliğiyle gençliğiyle ya da ihtiyar olmasıyla ilgilenmez. Şimdiye kadar olan eylemleriniz faydadan çok zarara sebep olduysa, tutumlarınızı değiştirmeniz gerektiğini gösteren olaylarla sınanacaksınız demektir. Siz kimsenin gözünün yaşına bakmadıysanız, karşılığında bundan daha iyisini de bekleyemezsiniz. Bir diğer taraftan, eğer iyilik ettiyseniz ve acılarınızdan kaçınmadıysanız Satürn transiti sona ererken, ödüllerini de paylaştıracaktır. Kişiyi iyi sağlıkla, cömert bir yaşamla ve itibarla kutsayacaktır.


Kimse umuttan ve bir yardım elinden daha üstün bir yerde değildir. Herkesin bir gün bunlara mutlaka ihtiyacı vardır. Böylesine bir bilgelik seviyesine geldiğinizde, içinizdeki uyanan insanlık başkalarına da ilham verebilir.


Satürn - Hayat bir film değil

Satürn başıboş, dağınık ve hedefsiz olanlar için zor bir gezegen etkisidir. Çünkü disiplini temsil eder. Balık Satürn hayatın belirsizliklerine karşı disiplinle çalışmayı önerir.


Satürn balık, Satürn'ün 12. Evdeki etkisine benzer. Başkalarının bakmamak için kafasını çevirdiği her konu, örneğin hapishaneler, hastaneler, barınaklar, kağıt toplayıcıları, atık merkezleri, evsizler gibi konular Satürn transitiyle gündeme gelir ve tüm bu konuların düzenlenmesi, iyileştirilmesi gerekir.


Nasıl ki natalde Satürn 12. Evdeyken kişinin görmediğini başkaları görür, Satürn balık transiti de tam olarak böyledir. Kendimize itiraf edemediğimiz, kaçındığımız, kaçtığımız inkar ettiğimiz her şey gün yüzünde, herkesin gördüğü trajediler halinde yaşanır. Artık kafanı başka yerlere çevirmek epey zorlaşır.


Sadece zulmü bilen, zorbalık görmüş olan kişi, kendi durumunda olanlara yoğun bir empati geliştirir. Sadece acıdan öğrenenler, şefkati de bilir.


Satürn korkuları da simgeler. Boğulma ve su korkusu, susuzluk korkusu, din korkusu, bağımlılıklar, hastalık korkusu ve irrasyonel fobiler artabilir.


Satürn balıktaki geçişi boyunca, fiziksel ve zihinsel olarak sağlıklı sınırlar çizmenin önemini de vurgulayacaktır.


Satürn Balık: Dünyevi ve toplumsal etkileri

Satürn geleneklerdir, ataerkili ve kapitalizmi simgeler. Kendini kurtaran ve sorumlu olduğu diğerlerini boğulmaya terkedenler, kurtarıcı olduklarını iddia eden sahte peygamberler ve zamanın yeni nesil kahramanları bu dönemde sahneye çıkar, hesap verirler.


İklim krizi, kanımızda bile mikro plastiklere rastlanıyor olması, savaşlar, sınıfsallık ve sayısız dünyevi mesele, insanları giderek umutsuzluğa ve depresyona sürüklüyor. Bu aşamada yeni bir düzene ve değişime ihtiyaç artıyor. Bir şeyler sürekli dağılırken, şeyleri sürekli toparlamaya çalışmak kolay olmuyor. Aynı zamanda Plüton kova burcuna ilerleyerek 20 senelik bir döngünün de startını vereceği için, artık bilinen tüm sistemlerin kökten değişimi beklenebilir. Plüton kova transitiyle ilgili ayrıca bir yazı hazırlıyorum.


Sağlık ve sistem

Küresel ve toplumsal olarak, narkotik ticareti/krizi, farmakoloji ve psikofarmakolojide skandallar, ilaç ve aşı konularında krizler, özellikle antidepresan ve uyarıcı ilaçlar kapsamında yeni düzenlemeler beklenebilir. Sağlık sektörüyle ilgili dünya gündemini meşgul eden grevler skandallar dolandırıcılıklar ortaya çıkabilir.


Din Devlet ve tarikatler

Dünyanın genelinde tarikatler artabilir fakat tam da geçmişte olduğu gibi, tarikatler dünya genelinde maalesef yine korkunç haberlerle gündemimizi meşgul edebilirler. En geç 2025 yılında bu konularda hesap verilmesi, akılsız davranışlar için sorumluluk alınması gerekecektir.


Dini kurumlar güvenilirliklerini yitirebilirler. Dini kurum ve otoritelerle ilgili krizler, kısıtlamalar söz konusu olabilir ve bu kurumlarla ilgili yenilenme/güncellenme ihtiyacı ağırlık kazanabilir. Güçlü cemaaletlerin sonu gelebilir. Din ve devlet çatışması beklenebilir. Özellikle kadınları dini ve spiritüel liderler olarak sıklıkla görmeye başlayabiliriz. Kurumlar içerisinde cinsiyet reformları yaşanabilir.


Astrolojide balık burcu tüm dinleri temsil eder. Fakat eskiden beri Hristiyanlığın sembolü olagelmiştir. Satürn balık transiti kilise ve Hristiyanlık için dönüm noktalarından biri olacak gibi görünüyor.


Dinlere ilgi azalırken, Yeni Çağ maneviyatına ve ezoterizme ilgi aratabilir.


Bilim

Balık burcu uykuyla ve rüyalarla ilgilidir. Balık ölümden sonraki hayattır. Bu alanlarda bilimsel çalışmalar aratabilir ya da çalışmalardan dikkat çekici sonuçlar alınabilir. Kuantum fiziğiyle ilgili sıradışı ve geleceğe yeni bir yön verecek çalışmalar ve deneyler artabilir.


Siyaset ve su krizleri

Satürn balık transiti göçmenlerle ilgili olumlu haber değildir. Mülteciler ve göçmenlerle ilgili kısıtlamalar artabilir. Bir diğer taraftan Shengen yasalarıyla ilgili krizler yaşanabilir, yeni değişiklikler/düzenlemeler gerçekleşebilir.


Lojistik, deniz sınırları, gemi taşımacılığı ve seyahatleri, sualtı tünel projeleri, Kanal İstanbul projesi. barajlar ve genel olarak kuraklık gündemi meşgul edebilecek konulardan.


Sanat

Satürn balık transitinin en olumlu tarafı, hayal gücünü somut ürünlere dönüştürmekte yatar. Sanatçılar toplumun önde gelen aktivistlerine dönüşebilir. Müzik, dans, resim, film, fotoğrafçılık gibi alanlarda isyan ve icat yoluyla yeni akımlar oluşabilir.


Kültürel anlamda ezici davranan ve vahşileşmiş olanların zulmü her endüstri ve alanda aşikar olsa da, sanat yoluyla bu düzene karşı duruşlar ve önemli devrimler gerçekleşebilir. Alternatif ve isyancı akımlar, sanat için bir kase görevi üstlenebilirler.


Bazı sanatçılar konformist tercihlerini bir kenara bırakarak, belli toplumsal ve küresel gelişmeler nedeniyle önemli figürler/liderler haline gelebilirler. Sanatlarıyla ve duruşlarıyla ölümsüzleşebilirler.


2025 itibariyle Satürn ve Neptün kavuşum açısıyla koç burcuna ilerleyecekler. Önümüzdeki 10 yıl içinde yeni bir sanatçı panteonu yükselecektir. Akıntıya karşı yüzen yeni formlar ve tarzlar gelişebilir.


Anahtar sözcükler/çağırışımlar: Zırh giyen papa, tutsak dini lider, deniz savaşları, din askerleri, suda hastalık, sömürgecilik, alkol yasağı, soyluların kaçışı, orduların dağılması, kura sistemiyle toprak/servet dağılımı, sular altında kalan bir şehir, bir azize/azizeye dönüşen sanatçı, şeytan kilisesi tarikatı, metro saldırıları, tarikat cinayeti/intiharı, çalınan bir sanat eseri, idam cezası tartışmaları, sualtı tüneli, romantizmin yükselişi, cennet ve cehennemin evliliği.


2025 Satürn ve Neptün kavuşumu

Satürn Koç burcuna ilerlemeden hemen önce 2025 yılında balıktaki Neptün'le kavuşuma hazırlanıyor. Son derece nadir bir gökyüzü dizilimine işaret eden bu durum, çok önemli toplumsal ve küresel reformlarla ilgilidir. Sosyal devlet, kadın hakları, sosyalizm ve demokrasi kökenli ideolojiler rağbet görmeye başlayabilir. Ekonomide çığır açan yeni fikirler ve sistemler oluşabilir. Sosyal güvenlik yasalarında tam bir reforma gidilebilir.


Satürn Balık Transiti ve Türkiye

2023-2024 yılları muhalefet kültürünün bir hayli güçlendiği seneler olacaktır. En çok da aktivistler üzerinden. Satürn balık dönemi, tek adamların madden ve manen işlevsizleştiği, son 30 senenin hesabının kesildiği yıllar olarak göze çarpıyor.


Türkiye haritasına göre iktidar değişimi elzem görünse de, iktidarın seçimle tam manasıyla değişmesi ihtimalinin güçlü olduğu söylenemez. Seçimlerle ilgili şaibeli durumlar yaşanabilir. Ne olup bittiği anlaşılamayabilir. Sözümona Mart ayında yeni bir savaş ya da propaganda gündemiyle seçimler ertelenmek istenebilir. Önemli bir siyasi liderin sağlık sorunları gündeme gelebilir.


15 Şubat itibariyle reform ve çözüm önerileriyle gündem olan, aday olan siyasetçiler, sonraki aşamalarda da önem kazanacak, ön planda olacaklardır.


Seçim ihtimali 11 Mayıs'tan sonra göze çarpıyor. 8 Mayıs - 20 Haziran arası piyasalar için epey öngörülmez. Dövizin hareketleneceği zamanlar.


7 Mart günü balık burcuna ilerleyecek ve burada 2026 yılına kadar kalacak olan Satürn, özellikle dini kurumlar, tarikatlar, farmakoloji ve sağlık gibi konularda büyük krizlerle, tazminat ve cezalarla ilgili bulunur.


15 Şubat - 21 Mart 2023 tarihleri arasında ülkede yeni bir şeylerin inşası, eğlence sektörüyle ilgili yasalar, kadın ve çocuk hakları üzerine kanun çalışmaları ağırlık kazanabilir. Bu dönemde emlak fiyatlarını ve vergilerini sabitleyen uygulamalar artabilir.


28 Nisan - 9 Eylül 2024 arası tam bir kaos. Pek çok şey yeniden biraraya gelmek için çözülebilir, dağılabilir. Kontrolün kimsede olmadığı zamanlar denilebilir. Kanal İstanbul projesi, köprüler ya da su altı tünellerle ilgili krizler ortaya çıkabilir. Depremler bu aşamada artabilir.


Satürn balık transiti küresel, toplumsal ve sınıfsal olarak okunduğunda, tuhaf bir şekilde dönemin "soylularının kaçışı" anlamına gelir.


Balık Burcu özel - Hayat bir film değildir!

3 sene sürecek Satürn balık transitinden şüphesiz en çok balık burçları etkilenecekler. Satürn balık için, ruhun karanlık gecesi gibidir. Çünkü balık her ne kadar gerçeklikten kaçmaya çalışsa da, Satürn buna izin vermez. Dolayısıyla bir inanç krizi, kapana kısılmışlık, cennetten kovulmuşluk hissi ve izolasyon duygusu yaşanabilir.


Kasvet veren gerçeklik pek çok bağımlılığa, faydasız, anlamsız ilişkilere sığınmaya neden olabilir. Ancak yine Satürn buna izin vermeyecektir. Artık yaptığınız her şeyin sorumluluğunu almanız ve yüzleşmeniz gerekiyor. Bilinçaltı korkularınızı tamir etmeniz yaralarınızı onarmanız, sebep olduğunuz dağınıklığı toparlamanız gerekiyor bunların üstünü örtmeyin. Şefkatli, disiplinli ve kararlı olun.


İllüzyonların sona ermesi kolay değildir. Zira savunmada kalmak için kendimizi kandırmanın çeşitli yollarına başvurarak hayatta kalmayı deneriz. Fakat acıdan da öğrenmeniz gerekenler vardır. Sizi içe dönmeye, inkar ettiğiniz bastırdığınız her şeyle başa çıkmaya zorlayan bir duygu varsa, bastırmayın. Geçmişi bırakmadan önce onu tamir etmeniz gerekecek.


Belli fantazilerin size kendinizi iyi hissettiren ama asla gerçekleşmeyecek hayaller olduklarını kabul etmeniz gerekebilir. Ancak üzerine gerçekten emek verdiğiniz hayalleriniz gerçekleşebilir.


Hayalgücünüzü yaratıcı alanlara, müzik, film, fotoğrafçılık, moda, drama, şiir ve romancılık gibi alanlara kanalize edebilirsiniz. Fikirlerinize ve düşlerinize çaba ve özveriyle form kazandırmanız iyi olur.


Cenneti bulmak için cehennemden geçmeniz, bilincin ve ruhun derin alemine inmeniz ve sonra tekrar dışarı çıkmanız gerekir.


Herkese yardım etme arzunuzda, bunalmış veya tükenmiş hissedebilirsiniz. Budistlerin "ahmak şefkat" dediği durumda hissedebilirsiniz.


Sadece taşımak için gerçekten size ait olanın sorumluluğunu almaya çalışın ve bir aziz olmadığınızı unutmayın!


Satürn balık transitine hazırlanmak için kişisel danışmanlık almanın da faydasını görebilirsiniz.


Son olarak...

İnançlarımız ve hayallerimiz Satürn balık transitiyle teste tabi olacak, gerçekçi olmayanlar elenecektir. Her şeyin bir sınırı vardır, kaynakların, masalların, yalanların. Sihir bozulacak evet fakat bazen bir şeyin kıymetini anlamak için onu kaybetmemiz gerekir.


Hiçbir şey gerçekten senin değildir ve her an elinden alınabilir. Bu durumu özellikle iktidar sahipleri, kendini alt edilmez sananlar tecrübe edecekler.


Balık burcundaki Satürn uzun soluklu bir yolculuğun sonunu temsil eder. Satürn balık bir şeylerin sınırına ulaşmaktır. Artık enerji kaynakları tükenmektedir ve ne yapacağımızı düşünmek zorundayız. Geçmişin toksikliğini geride bırakarak kendimizi daha temiz yollar çizmemiz gerekecektir. Karmik bir geri dönüşümün eşiğindeyiz. Geçmişin yıkımı, şifa getirebilir.


Satürn balık, su kıyısında kumdan kaleler inşa etmeye benzer; bu girişimlerden alınacak büyük dersler vardır. Yeni tohumlar artık eski yerlere ekilmeyecek.


Büyük dalgaların efendisi Neptün'ün Satürn'ün duvarlarını yıkacağı zamanlar da gelecektir. Sadece henüz değil.


Cesaret ve umutla…Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
 • Misafir Şahane bir anlatım çok sevdim
  CEVAPLA
 • Misafir Bravo.
  CEVAPLA
 • Misafir öyle güzel yazılar yazıyorsun ki...
  CEVAPLA
 • Misafir Yine harika bir yazı, yüreğinize ilminize sağlık
  CEVAPLA

Diğer Yazarların Yazıları

Not Found
404
Not Found
 • Aradığınız sayfa silinmiş ya da yayından kaldırılmış olabilir.
 • Yanlış bir linki takip edip olmayan bir sayfaya ulaşmaya çalışıyor da olabilirsiniz.
 • Bu durumda tekrar arama yapmanızı öneririz.
 • İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.