Engelsiz bakım

Merhabalar sizlere bu hafta devletin çıkaracağı yasadan bahsedeceğim.


Konu ile alakalı yasadikca.com’un haberi şöyle:


AK Parti, 2014 Yernel Seçimler Beyannamesinde, "katılımcı, akıllı, kültürel, hizmet, çevre dostu ve sosyal belediyecilik" kapsamında şehirlerde birçok yeni hizmeti hayata geçirmeyi planlandığını bildirdi.


AK Parti tarafından hazırlanarak dağıtımı yapılan, "Büyük Medeniyet Yolunda İnsan Demokrasi ve Şehir" sloganının kullanıldığı "Seçim Beyannamesi", 100 sayfalık bir kitap halinde basıldı.


Beyannamenin sunuş bölümünü kaleme alan AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, şehirlerin insanın, insanın da şehirlerin aynası olduğunu belirtti.


Hacı Bayram Veli'nin, "İnsan, şehri inşa ederken, aslında taşın toprağın arasında kendisini inşa eder. Gönülde her ne var ise, şehir olarak görünür. Gönlü taş olanın şehri taş, gönlü aşk ile dolu olanın şehri gülistan olur" sözlerine yer veren Erdoğan, "Sevgi ve aşk medeniyetimiz, tarih boyunca, ruhu olan şehirler inşa etmiş, bu şehirlerden de dünyaya istikamet çizen medeniyetini beslemiştir. Güzel insanların hep güzel şehirleri olmuştur. İstanbul, Diyarbakır, Konya, Bursa, Sivas, Erzurum, Edirne, Ankara ve diğer tüm şehirlerimiz, medeniyetimizin bir yansıması olarak, içinde yaşayan güzel insanlar kadar çevrelerine güzellik saçmıştır" ifadelerini kullandı.


Beyannamede Erdoğan'ın şu ifadelerine yer verildi:


"Pencereden baktığında Süleymaniye’yi, Sultanahmet’i, Divriği Ulu Camii’yi, şadırvanları, hanları, kervansarayları, tabiatla ve insanla uyum içindeki evleri, o evlerin avlularını, çiçekle bezenmiş küpeştelerini, insan ruhuna huzur veren sokaklarını gören, bununla büyüyen çocuklar, medeniyet mirasımızı omuzlamış, kadim bir tarihten aldıkları ilhamla aydınlık bir istikbalin hayalini kurmuşlardır.


AK Parti hareketi, tıpkı medeniyetler gibi şehirden yola çıkarak; şehri bir merkez olarak alıp, bütün insanlığı kucaklayarak gelişmiş, büyümüş bir harekettir. Bir şehir için, 'Şehirlerin Annesi' İstanbul için kurduğumuz hayaller, önce İstanbul’u, ardından Türkiye’yi, onun ardından da tüm insanlığı şefkatle ve sevgiyle kucaklamış, yerelden küresele doğru coşkun bir ırmak gibi akmıştır. AK Parti için, şehir insanın gönlü gibidir, gönül de adeta şehir gibidir. İyi şehirler inşa edenler, gönüllere girerler, gönülleri fethedenler, güzel şehirler inşa ederler."


"Türkiye’nin ve milletimizin itibarını yücelttik"


Erdoğan, Türkiye’ye hizmet yolculuklarının çok öncesinde, 1994 yılında şehre hizmet yolculuğuna revan olduklarını, İstanbul’da elde ettikleri başarı, birikim ve tecrübeyi, Türkiye’ye ve insanlığa hizmete tahvil ettiklerine işaret ederek, şöyle devam etti:


"12 yılda Türkiye’yi büyüttük, Türkiye’nin ve milletimizin itibarını yücelttik. Türkiye’yi her alanda büyütürken, daha güzel, daha yaşanabilir şehirler inşa etme mücadelemizi de kararlılıkla sürdürdük. Hiç kuşkusuz, şehirler inşa etmek sabır ve soluk ister. On yılların tahribatına uğramış şehirlerimizi tamir etmek, yeni şehirler inşa etmek ancak sabrın ve uzun soluklu bir yürüyüşün neticesi olabilir. 30 Mart seçimleri, işte bu sabırlı ve uzun soluklu yürüyüşün önemli dönüm noktalarından biri olacak. 30 Mart seçimleri, demokrasi ve milli iradenin güçlenmesi, yeni Türkiye hayalinin yakınlaşması, 2023 hedeflerine ilişkin umudumuzun çoğalması açısından olduğu kadar, aynı zamanda, şehir ve medeniyet tasavvurumuzun da kesintisiz yolculuğu için son derece önemlidir. 30 Mart, başlattığımız küresel ölçekli projelerin milletimizden yeniden teyit alacağı bir tarih olacaktır. 30 Mart, medeniyet tasavvurumuzu paylaşamayan ve bunu engellemeye çalışanların hayal kırıklığı yaşayacakları, ama Yeni ve Büyük Türkiye’nin kapılarının ardına kadar açılacağı bir tarih olacaktır. Türkiye’ye hizmet sevdamız milletimizden inşallah birkez daha takdir ve yetki alacak, şehirlerimiz de AKParti’nin ehliyetli ellerinde büyümeye ve güçlenmeye devam edecektir."


Erdoğan, 30 Mart 2014 seçimleri için hazırladıkları Seçim Beyannamesi'nin 5 yıl boyunca millete ve şehirlere verdikleri sözleri içerdiğini belirterek, şunları kaydetti:


"Geçmiş seçimlerde yaptığımız gibi, Seçim Beyannamemizde ortaya koyduğumuz hedefleri gerçekleştirmek için tam kadro çalışacak, inşallah, 5 yılın sonunda bu beyanname ile kendi muhasebemizi de yapacağız. 12 yılda Hükümette, 20 yıldır yerel yönetimlerde yaptığımız çalışmalar, yapacaklarımızın teminatıdır. Milletimizin desteği ve hayır duasıyla, 30 Mart’ın ardından da ülkemiz, milletimiz ve şehirlerimiz için hizmet üretmeyi sürdüreceğiz. İnsanımız kadar, medeniyetimiz kadar güzel şehirler imar etmek için, tam kadro milletimizin hizmetinde olacağız. Bu kutlu yolda bize Allah yeter, bize milletimiz yeter."


"Özellikle kadınlar, gençler ve STK’lar ile beraber çalışacağız"


AK Parti'nin yerel yönetim vizyonunun da yer aldığı beyanname, "katılımcı belediyecilik", "kültürel belediyecilik", "akıllı belediyecilik", "sosyal belediyecilik", "çevre dostu belediyecilik" ve "hizmet belediyeciliği" olmak üzere 5 ana başlık altında toplandı.


Katılımcı belediyecilik bölümünde, AK Parti'nin, yerel yönetimlerde halkın katılımını sağlayan pek çok kanal inşa ettiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:


"AK Parti, milletimizin sesine hem ülke genelinde hem de yerel yönetimlerde kulak vermiştir. Bütün yaşayanları etkileyen kararlarda hemşehrilerin görüşlerinin, isteklerinin ve ihtiyaçlarının yönetime iletilmesi, yönetimin de yaptığı ve yapmayı planladıkları ile ilgili genel halk ve STK’lar ile daha etkin diyalog kurması için çeşitli mekanizmalar geliştirilecektir.


AK Parti merkezi hükümetin pek çok yetkisini yerel yönetime aktararak demokratik gelişime yüksek ivme kazandırdı. Bundan böyle de yerel ölçekte yapılacak ve halkımızı ilgilendirecek konularda vatandaşlarımız ile istişare kanalları daha da genişletilecektir. Karar alma süreçlerine halkımızın daha geniş ve etkin şekilde katılımı ve yönetişim ilkeleri daha da güçlenecektir. Bunun bir parçası olarak vatandaşımızın köyüne, kasabasına, şehrine sahip çıkması, kısacası bir 'şehir kültürü' ve 'yerel bilinç' geliştirilmesi önemlidir. Ülkenin vatandaşı olan insanlarımızın kendi yaşadıkları muhitlerin gelişimine de siyasi, kültürel, ekonomik, sosyal açılardan katkı vermesi en önemli hedeflerimizdendir. Bu bilincin oluşturulması için dayanışmayı, yerel kültürü ve yardımı odak alan sivil toplum ile diyalog ve katılım kanalları çeşitlendirilecek ve güçlendireceğiz. Özellikle kadınlar, gençler ve STK’lar ile beraber çalışacağız."


Mahalleye yatırımlarda site yönetimlerinin de görüşü alınacak


Beyannamede, mahalleye yapılacak park, çevre düzenlemesi, trafik düzeni, imar uygulamaları, gibi çalışmalarda semt sakinleri, cami dernekleri, okul aile birlikleri, mahalle koruma ve güzelleştirme dernekleri gibi STK’lar kadar site yönetimlerinin de katılımının sağlanacağı belirtildi.


Belediyelerde ve mahallelerde e-katılım mekanizmaları geliştirileceği ve yaygınlaştırılacağı bildirilen beyannamaye göre, mahalli yönetimlerde gerçek anlamda katılımcılığı sağlamak, vatandaşları sadece 5 yılda bir oy veren pasif katılımcılar olmaktan çıkarmak için, belediyelerin halkın görüşüne başvurma yöntemleri geliştirilecek.


Merkezi hükümet makro düzeyde yol gösterici olacak


Beyannamede merkezi hükümetin, makro düzeyde yol gösterici, düzenleyici, denetleyici, rehberlik edici, dengeleri sağlayıcı, standartları belirleyici olacağı, mikro düzeyde karar verici ve uygulayıcının ise mahalli yönetimlerin ön plana çıkacağı belirtiliyor.


İleriki dönemde atılacak diğer bir adımın, çalışma ruhsatlarının verilmesi konusu olduğu belirtilen beyannamede, "Bugün, başta Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı muhtelif çalışma ruhsatları vermektedir. Önümüzdeki dönemde merkezi kurumların çalışma ruhsatı vermesi istisnai bir uygulama haline getirilecek ve her alandaki ruhsatın büyük şehirlerde belediyeler, diğer il ve ilçelerde ise mahalli idareler tarafından verilmesi sağlanacaktır" denildi.


Beyannamede, akıllı belediyecilikle ilgili bölümde de teknolojinin kullanılarak şehirlerde halkın günlük ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla verilen belediye hizmetlerine ilişkin örnek verilirken, "Önümüzdeki dönemde de şehircilikte yeni ve modern yönetim tekniklerini uygulamaya devam edeceğiz. Akıllı ağ yönetimleriyle elektrik, su, trafik yönetimi, atık toplama gibi tüm alanlarda en yüksek verimliliği sağlayacağız" ifadelerine yer verildi.


"Her metro istasyonunun yanına katlı otoparklar yapılacak"


Kültürel Belediyecilik bölümünde de AK Parti olarak belediyecilik anlayışının üçüncü boyutunun “Kültürel Belediyecilik” olduğuna işaret edilerek, şunlar kaydedildi:


"Önümüzdeki dönemde her metro istasyonunun yanına katlı otoparklar yapacağız. Böylece vatandaşlarımız arabalarını metro istasyonuna park ederek şehir merkezlerine metroyla seyahat edecekler. Böylece büyük şehirlerdeki trafik sıkışıklığını önemli ölçüde hafifleteceğiz. AK Parti olarak, bu dönemde icraatlarımızı daha da ileriye taşıyacağız. Özellikle komşuluk ve mahalle kültürümüzü geleceğe taşıyarak, mimari zevkle tasarlanmış, hısım akraba ve komşuluk ilişkilerinin en üst seviyede olduğu, çevre ile uyumlu, içinde yaşayan ailenin bütün ihtiyaçlarını karşılayan konut politikalarını takip edeceğiz. Şehir işletme maliyetini düşürücü bir perspektif geliştireceğiz. Bu sebeple, mevcut şehirlerin merkezlerini daha fazla yoğunlaştıracak mevcut yapılaşma eğilimini azaltacağız."


"Çok katlı yüksek binalardan olabildiğince kaçınılacak"


İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa gibi şehirleri daha da büyütecek gelişim planları yerine, sosyo-ekonomik gelişimi yeni şehirlere kaydıracak ve böylece şehir işletme maliyetlerini optimal veya asgari seviyede tutacak bir şehirleşme modeli uygulanacağı ifade edilen beyannamede, şöyle denildi:


"Hedefimiz, konut işletme maliyetini azaltarak ülkemizin kaynaklarını daha iyi değerlendirmektir. Bu sebeple, çok katlı yüksek binalardan olabildiğince kaçınılacaktır. Şehirlerde inşa edilecek yeni binaların geleneksel mimari çizgiye saygılı ve bu çizginin yeniden yorumlanmasıyla inşa edilmesine dayalı, 'gelenekten geleceğe' anlayışına özel önem verilecektir. Her şehrin geleneksel olarak en kuvvetli olduğu alanlara odaklanılacaktır. Böylece şehirlerimizin marka şehir haline getirilmesi sağlanacaktır."


"Kimlikli ve kişilikli şehirler"


Beyannamede, "Kimlikli ve kişilikli şehirler" oluşturulmasının teşvik edileceği vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:


"Her şehirde o şehre ait geleneksel değerlerin korunması, yaşatılması ve geliştirilmesi için özel çaba harcanacaktır. Şehirlerimiz, 60’lı yıllardan itibaren kırsaldan gelen büyük göçlere sahne olmuştur. Bir yandan popülist yaklaşımlar, öte yandan ekonomiklik kaygısı ile şehirlerimiz çarpık ve sağlıksız yapılaşmaya teslim olmuş, büyümeden ziyade hastalık irisi bir görüntü meydana gelmiştir. İktidarımız, popülizme meydan vermemiş, bir yandan mevcut çarpıklığı kentsel dönüşüm programları ile gidermeye çalışırken, diğer yandan yeni imara açılan bölgelerde azami titizliği sergilemeye çalışmıştır. Önümüzdeki dönemde yatay yapılaşmanın esas, dikey yapılaşmanın istisnai olduğu bir model benimsenerek, şehirlerimizin betonlaşmaya teslim olmaması temin edilecektir. Yeni bina projelerinde cephelerin estetik olmasının yanı sıra, şehrin ana kimliğini yansıtmasına da dikkat edilecektir. Tabela kirliliği ve çirkinliğine müsaade edilmeyecektir."


Sosyal Belediyecilik bölümünde de AK Partili belediyelerin şehirlerin sadece altyapı sorunlarına değil, şehir sakinlerinin sorunlarına da eğildiğinin altı çizilerek, "Bizim 'Büyük Türkiye' davamız, aynı zamanda büyük sorumluluğumuzdur. Bu sorumluluğun gereği olarak, aileden sosyal güvenliğe, konuttan sağlığa kadar bütün alanlardaki sosyal devlet ve sosyal belediye hizmetlerini daha da geliştirecek ve yaygınlaştıracağız. Önümüzdeki dönemde belediyelerimiz, şehri ve insanımızı bir emanet olarak gören 'şehremaneti' anlayışıyla, hizmet standardını daha da yükseğe çıkaracaktır" denildi.


Yaşlılara bakan ailelere ücret ödenecek


Beyannamede, sosyal belediyecilik anlayışı gereği yaşlılara bakan ailelere, tıpkı engellilere bakan ailelerde olduğu gibi bakım ücretinin ödenmesi uygulamasının başlatılacağı belirtilirken, "Böylece çocuklar yaşlılığın nasıl bir şey olduğunu bilecek, yaşlıların şefkat kanatları altında yalnızca anne baba sevgisiyle değil, yaşlıların daha olgunlaşmış tavır ve davranışlarının kuşattığı bir ortamda yetişme imkanı elde edeceklerdir" ifadeleri yer aldı.


Çevre Dostu Belediyecilik bölümünde de AK Partili belediyelerin en önemli başarılarından birisinin çevre duyarlılığı ve çevre korumasına verilen önem olduğuna dikkati çekilerek, şunlar kaydedildi:


"Şehirlerimiz, göze ve gönüllere hitap edecek bir kimliğe kavuşacak, şehirlerimizle birlikte tasavvur değişecek, yani bugünden, geleceğin adımları atılacaktır. Otomobiller için değil, insanlar için şehir tasarlayacağız. Elbette trafik akacak, trafik sorunları çözülecek, yollar, köprüler, tüneller inşa edilecek. Elbette raylı sistemler inşa edeceğiz, toplu taşıma sistemini en modern anlamda şehirlerimize taşıyacağız. Ama şehri otomobillerden ziyade, çocuklar, gençler,yaşlılar, engelliler, özetle bütün insanlarımız için tasarlayacağız. Tasavvur, birkaç yılda oluşmaz. Yitik değerlerimizi öyle birkaç yıl içinde yeniden inşa etmenin zorluğunu hepimiz biliyoruz. Ama bugünden tohumları atacağız. Bugün artık boy vermiş fidanları şefkatle muhafaza edeceğiz. Şehirlerimizde her türlü yıkımı durdurmanın verdiği özgüvenle, yeniden bir medeniyet ve tasavvur inşasına daha fazla yoğunlaşacağız. Şehir güvenliğine, temizliğine, estetiğine, yeşile, parklara daha fazla yoğunlaşacak, insanımız için daha fazla yatırım yapacağız."


Hizmet belediyeciliği


Beyannamede, "Hizmet Belediyeciliği" ile ilgili olarak da AK Partili belediyelerin halktan uzun süre esirgenen temel hizmetleri sunarak işe başladığı, şehirlerin kronikleşen sorunlarına, altyapı eksiklerine el atarak hızla çözümler geliştirdiği vurgulandı.


Su sorunundan sokak ve caddelere, ulaşımdan kanalizasyona, hava kirliliğinden parklara kadar “çözülmez” denen sorunları çözerek “hizmet belediyeciliği” anlayışının ortaya konulduğu kaydedilen beyannamede, şöyle denildi:


"Ülkemizde planlı kentleşme ve güvenli konut üretimi meselesinin, ekonomik, sosyal ve çevresel boyutlarıyla milli bir sorun olduğu ortadadır. Bu anlamda, ülkemizin ilgili tüm kurum ve kuruluşlarının, STK’ların, üniversitelerin ve vatandaşların işbirliği ile bu sorun aşılabilecektir. Zira çözüm yolu zihinsel bir dönüşümden geçmektedir. Sorunların temel kaynağı, konutu salt barınak olarak gören anlayıştır. Bunun yerine şehir kültürü ve insan odaklı bir anlayışı yaygınlaştıracağız. Diğer bir öncelik alanımız, komşu şehirlerarası bağlantıların güçlendirilmesidir. Her şehrin ekonomik olarak potansiyeli olan alanlar coğrafi, ekonomik ve sosyal açıdan bütünleşik olduğu komşu iller ile birlikte değerlendirilecektir. Bir şehirde önde olan ekonomik sektörlerin komşu şehirlerde tekrarlanması yerine, birbirini bütünleyecek şekilde kümelendirilmesi sağlanacaktır. Önümüzdeki dönemde 'Büyük MedeniyetYolunda' vizyonumuz ile şehirlerimiz artık imar planlarını ticaret planına göre, ticaretin, sanayinin, turizmin en iyi şekilde gelişeceği şekilde hazırlayacaklar. Belediyeler ticaretin bereketinin artmasına yönelik plan ve hizmet yapacaklar. Kalkınma ajansları ve belediyeler ortak çalışarak sosyal girişimcilik projeleri geliştirecekler. Kent yoksulluğunun önüne geçilecek. Ev kadınları düzenlediğimiz kurslara katılarak, geleneksel-yöresel ürün üretimiyle üretime katılacaklar, turizm kazanacak, ticaret kazanacak, insanımız kazanacak, şehirlerimiz kazanacak."


Hızla gelişen teknolojiye paralel biçimde, kentlerin bilişim ve iletişim altyapılarının da kesintisiz hizmet sunacak şekilde tamamlanacağı bildirilen beyannamede, şu ifadeler kullanıldı:


"Kentlerimizde farklı kurumlarca yürütülen altyapı inşaatlarında birliktelik sağlanarak, zaman ve kaynak israfı ile görsel kirlilik önlenecektir. Yerel yönetimlerin kentsel teknik altyapı yatırımlarının gerçekleştirilmesine yönelik uygun koşullu finansman olanakları geliştirilecektir. Yerel yönetimlerin yatırım projelerine sağlanan kredilerde, uygulama projeleri için yürürlükteki afetlerle ilgili mevzuata uyumluluğun takibine etkin şekilde devam edilecektir. Yerel yönetimlerin afet risklerine karşı bilinçlendirilmesi çerçevesinde teknik destek ve eğitim faaliyetleri yapılacaktır. Kentsel altyapı sektöründe kullanılan malzemelerin afetlere dayanıklı olarak üretilmesine yönelik Ar-Ge çalışmaları yürütülecektir. Yerel Yönetimlerin enerji verimliğinin ve yenilebilir enerji kullanımının artırılmasına yönelik projelerinde kullanmak üzere daha uygun finansman modelleri oluşturulacaktır.HERKESE ENGELSİZ BİR HAFTA DİLİYORUM..

Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.

Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.