Özel okul teşvik başvuruları başladı

Çocuğunu özel okulda okutmaya karar veren aileler için açılan Özel Okul Eğitim ve Öğretim Desteği için başvurular bugün başladı. 75 bin öğrenciye ilk defa eğitim ile öğretim desteği verilecek.

Özel okul teşvik başvuruları başladı

Milli Eğitim Bakanlığınca 2016-2017 eğitim öğretim yılı için özel okullara yönelik eğitim ve öğretim desteği başvuruları 15 Ağustos'ta başladı, 2 Eylül'e kadar alınacak.

 

2016-2017 eğitim öğretim yılında özel okullarda öğrenim gören ve görecek 75 bin öğrenciye ilk defa eğitim ile öğretim desteği verilecek. Daha önceki yıllarda destek almaya hak kazanan öğrencilerle birlikte 2016-2017 döneminde 340 bin öğrenci eğitim ve öğretim desteğinden faydalanmış olacak.

 

Özel okul teşvik başvurusu nasıl yapılacak?

 • Özel okullar MEBBİS modülü üzerinden sisteme başvuru yapacak.
 • Öğrenciler de kayıtlı bulundukları resmi ya da özel okullardan müracaatlarını yapabilecek.
 • Okul öncesi eğitim kurumlarında (anaokulu ve ana sınıfları) öğrenim görecek, yaşları 48-66 ay arasında olan öğrencilerin velileri veya vasileri, resmi veya özel okullardan e-Okuldaki Özel Kurumlar Eğitim ve Öğretim Desteği Menüsü üzerinden başvuracak.
 • İlkokul, ortaokul ve ortaöğretim okullarında öğrenim gören öğrencilerin velileri veya vasileri, eğitim ve öğretim desteği için e-Okul üzerinden, öğrencinin kayıtlı bulunduğu resmi veya özel okul müdürlüklerine müracaat edecek.
 • Eğitim ve öğretim desteği kapsamına alınan özel okulların listesi, başvuru takvimi içerisinde haftalık olarak Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün internet sayfasında ilan edilecek.
 • Eğitim öğretim desteğine hak kazanan öğrenciler, özel okul tercihlerini 6-19 Eylül'de yapacak. Yerleştirme sonuçları 20 Eylül'de ilan edilecek. Eğitim ve öğretim desteği hakkı kazanan öğrencilerin, yerleştiği özel okula 21-26 Eylül tarihleri arasında nakil ve kayıt işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Boş kalan kontenjanlar için ise aynı tercihler üzerinden 27 Eylül'de ek yerleştirme işlemi yapılacak.
 • Ek yerleştirme ve kayıtlar 27-30 Eylül'de yapılacak.

2016- 2017 eğitim ve öğretim desteği için başvuru ve yerleştirme takvimi

 • 15 Ağustos 2016-02 Eylül 2016 Destekten Yararlanmak İsteyen Özel Okulların MEBBİS Üzerinden Başvuruları
 • 15 Ağustos 2016 -02 Eylül 2016 Destekten Yararlanmak İsteyen Öğrencilerin e-Okul Üzerinden Başvuruları
 • 05 Eylül 2016 Tercih İşlemi Yapmaya Hak Kazanan Öğrencilerin İlanı
 • 06-19 Eylül 2016 Öğrencilerin Tercih İşlemleri
 • 20 Eylül 2016 Yerleştirme Sonuçlarının İlanı
 • 21-26 Eylül 2016 Nakil ve Kesin Kayıt İşlemleri
 • 27 Eylül 2016 Ek Yerleştirme Sonuçlarının İlanı
 • 27-30 Eylül 2016 Ek Yerleştirme Kayıt İşlemleri 

Özel okul teşvik şartları nelerdir?

 • T.C. vatandaşı olmak,
 • Okul öncesi eğitimde 19 Mart 2011 ile 19 Eylül 2012 tarihlerinde veya arasında doğmuş olmak,
 • İlkokul birinci sınıflarda 30 Eylül 2016 tarihi itibariyle kayıt şartlarına sahip olmak,
 • Beşinci sınıfa devam edeceklerde 19 Eylül 2016 tarihi itibariyle ortaokul veya imam-hatip ortaokulu kayıt şartlarına sahip olmak,
 • Ortaöğretime devam edeceklerin kurumlarının kayıt şartlarına sahip olmak,
 • Eğitim öğretim desteği alırken 2015-2016 eğitim öğretim yılı sonunda sınıf tekrarı yapmamış olmak,
 • Resmi/özel ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim okullarının ara sınıflarında kayıtlı olmak,
 • Eğitim ve öğretim desteği almak istediği okul türünün kayıt ve nakil şartlarına haiz olmak,
 • 5580 sayılı Kanunun 12'nci Maddesi çerçevesinde eğitim ve öğretim desteğinden faydalanmamış olmak.

Hangi okula ne kadar destek verilecek?

Özel okullarda, 2016-2017 eğitim öğretim yılında teşvikten yararlanacak her bir öğrenciye okul öncesinde , ilkokulda , ortaokul ve lisede , temel liselere ise belirlenen miktarlar verilecek.

Kurum
Türü
Destek
Tutarı
Öğrenci
Sayıları
Okul Öncesi 2.680 TL 20.000
İlkokul 3.220 TL 50.000
Ortaokul 3.750 TL 50.000
Ortaöğretim 3.750 TL 110.000
Temel Lise 3.220 TL
TOPLAM: 230.000   

 

 

 

 

 

 

 

 

Destek bedelleri üç takside bölünecek

*Eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazanan öğrencilerin eğitim ve öğretim destek bedeli %35'i Kasım, %35'i Şubat ve %30'u Haziran aylarında olmak üzere öğrenim gördükleri okullarına ödenecek.

 

*Veliler/vasiler, okulların ilan etmiş oldukları yıllık eğitim ücretinin Bakanlıkça karşılanacak eğitim ve öğretim desteğinin dışında kalan bedelini ayrıca okula ödeyecek. Bu nedenle veliler/vasiler, kayıt yaptıracakları okulların ücretleri ve diğer şartları hakkında bilgi edinip tercihlerini belirleyecek.

 

*Eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazanan öğrencilerin Bakanlıkça eğitim ve öğretim desteği verilen ve destek verilme şartlarını taşıyan farklı bir okula nakil olmaları halinde, öğrenciye nakil olduğu okulun türüne göre eğitim ve öğretim desteği ödemesine devam edilir. Bu durumdaki öğrenciler için yapılacak ödemeler, ödeme dönemlerinde e-Okulda oluşturulan liste üzerinden nakil olduğu okuluna yapılır.

 

*Eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazanan öğrencilerin velileri/vasileri kayıtlarını yaptırırken Yönetmelik eki Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin Tespit Fonnu'ndaki (Ek-12) belgeleri özel okul müdürlüğüne teslim edecektir. Özel okul müdürlükleri bu belgeleri Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre muhafaza edecek.

 

*Başvuru alacak, resmi/özel okul müdürlüklerinin işlemleri usulüne uygun ve zamanında yapabilmeleri için il/ilçe millî eğitim müdürlükleri gerekli desteği sağlayacak.

 

*2015-2016 öğretim döneminde eğitim ve öğretim desteği devam eden ara sınıf öğrencileri 2016-2017 eğitim öğretim dönemi için destek başvurusu yapamayacaktır.

 

*Eğitim ve öğretim desteği verilecek öğrencilerin tespitinde Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin Tespit Formu (Ek-12) puanında eşitlik olması durumunda, öncelikle bir önceki yılın yılsonu başarı puanı yüksek olan, eşitliğin bozulmaması durumunda özürsüz devamsızlığı az olan öğrenci tercih edilecek. Eşitliğin yine bozulmaması halinde ise yaşı küçük olan öğrenci tercih edilecektir.

 

Yerleştirme işlemi e-okul üzerinden yapılacak

*Eğitim ve öğretim desteğinden yararlanacak öğrenciler, e-Okulda oluşturulan modül üzerinden tercihlerine uygun okula yerleştirilir. Eğitim ve öğretim desteği kapsamında destekten faydalanan öğrenciler, eylül ayı içerisinde başka bir okula nakil olmaları hâlinde eğitim ve öğretim desteği hakkını kaybederler.

 

*Eğitim ve öğretim desteği alan öğrencinin, destek kapsamı dışındaki başka bir özel okula, resmi okula veya destek kontenjanı dolmuş bir özel okula nakil gitmesi halinde desteği kesilecektir.

 

*Öğrenci hangi sınıf seviyesinden eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazanmış ise o sınıf seviyesine destek kapsamında kaydolabilecektir. İlkokul birinci sınıftan destek almaya hak kazanan öğrenci okul öncesine; okul öncesinden destek almaya hak kazanmış bir öğrenci ilkokul birinci sınıfa eğitim ve öğretim desteği kapsamında kayıt olamayacaktır.

 

*Okul öncesi veya ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin eğitim ve öğretim desteğine başvuruları kayıtlı oldukları sınıf seviyesi üzerinden yapılabilecektir.

 

*Okullara eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazanan öğrencilerin yerleştirme işlemlerinde yerleştinne puanlan her sınıf seviyesinde ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır.

 

*Eğitim ve öğretim desteği tercihi yapmaya hak kazanmış öğrencinin velisi/vasisi, Başvuru ve Yerleştirme Takviminde belirtilen tarihlerde tercih işlemlerini yapıp, destek kapsamında kazanmış olduğu okula yine belirtilen tarihlerde kesin kayıt işlemini yaptıracaktır. Kesin kayıt işlemleriyle ilgili belgelerin sunulmasından veli/vasi, nakil onay işlemlerinin tamamlanmasından ise okul idaresi sorumlu olacaktır. Kesin kayıt döneminde işlemi yapılmayan öğrenci, hakkını kaybedecektir.

 

*Veliler/vasiler nakil süreçlerini e-Okul Veli Bilgilendirme sistemi üzerinden takip edebilecek olup naklin tamamlanmasından sorumlu olacaktır.

 

*Ücretsiz veya kurumun ilan ettiği yıllık ücretin % 51'i ve fazlası oranında burslu okutulan öğrenciler için eğitim ve öğretim desteği verilmez.

 

*Kurumların ilan ettiği ücretler üzerinden yapılan indirimlerde indirim oranına bakılmaksızın öğrenci eğitim öğretim desteğinden yararlanabilir. İndirim sonucunda oluşan öğrenim ücreti eğitim öğretim desteğinden az olamaz.

Facebook Yorumları
Yorumlar
0
Onay Bekleyenler
0

 • Bu yiyecekleri ısıtmayın!
  Bu yiyecekleri ısıtmayın!

  Süresi : İzlenme : 2681

 • Ekmek arası mini köfteler
  Ekmek arası mini köfteler

  Süresi : 01:34 İzlenme : 1641

 • 3 malzemeli tatlı nasıl yapılır?
  3 malzemeli tatlı nasıl yapılır?

  Süresi : 01:00 İzlenme : 3549

 • Kabak tatlısı nasıl yapılır?
  Kabak tatlısı nasıl yapılır?

  Süresi : 00:52 İzlenme : 4721

 • Fırında sıcak helva nasıl yapılır?
  Fırında sıcak helva nasıl yapılır?

  Süresi : 01:00 İzlenme : 1854

hthayat.haberturk.com internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı Haberturk Gazetecilik A.Ş.’ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. Copyright © 2018 - Üretim ve Tasarım Bilgi Grubu
Yukarı Git
HTHayat Mobil Sürümüne Dön