Doğum izni nedir? Doğum izni kaç aydır?

“Analık İzni Veya Ücretsiz Izin Sonrası Yapılacak Kismi Süreli Çalışmalar Hakkında Yönetmelik”in ikinci bölümüne göre kadın işçinin doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam on altı haftalık süre için çalıştırılmaması esastır. Çoğul gebelik halinde ise doğumdan önce çalıştırılmayacak sekiz haftalık süreye iki hafta süre eklenir. Ancak, sağlık durumunun uygun olduğunun doktor raporuyla belgelendirilmesi hâlinde kadın işçi isterse doğumdan önceki üç haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda, kadın işçinin çalıştığı süreler doğum sonrası sürelere eklenir.


Kadın çalışan erken doğum yaparsa doğum izni nasıl hesaplanır?

Kadın işçinin erken doğum yapması hâlinde ise doğumdan önce kullanamadığı çalıştırılmayacak süreler, doğum sonrası sürelere eklenmek suretiyle kullandırılır. Doğumda veya doğum sonrasında annenin ölümü hâlinde, doğum sonrası kullanılamayan süreler babaya kullandırılır.


Evlat edinme halinde doğum izni verilir mi? Evlat edinme halinde doğum izni için verilen süre ne kadardır?

“Analık İzni Veya Ücretsiz Izin Sonrası Yapılacak Kismi Süreli Çalışmalar Hakkında Yönetmelik”in ikinci bölümüne göre üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen eşlerden birine veya evlat edinen işçiye, çocuğun aileye fiilen teslim edildiği tarihten itibaren sekiz hafta analık izni kullandırılır.


Doğum izni süresi uzatılabilir mi?

Analık izninde belirtilen süreler, işçinin sağlık durumuna ve işin özelliğine göre doğumdan önce ve sonra gerekirse artırılabilir. Bu süreler doktor raporu ile belirtilir.


Doğum izni sonrası ücretsiz izin kullanılır mı? Doğum izni sonrası ücretsiz izin süresi ne kadardır?

Analık izninin bitiminden itibaren işçiye isteği halinde ücretsiz izin de verilebilir. Kadın işçiye, analık izninin bitiminden itibaren isteği hâlinde altı aya kadar ücretsiz izin verilir. Analık izninin bitiminden itibaren çocuğunun bakımı ve yetiştirilmesi amacıyla ve çocuğun hayatta olması kaydıyla kadın işçi ile üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen kadın veya erkek işçilere istekleri hâlinde birinci doğumda altmış gün, ikinci doğumda yüz yirmi gün, sonraki doğumlarda ise yüz seksen gün süreyle haftalık çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izin verilir.


Babalık izni ne zaman başlar? Erkekler için doğum izni kaç gündür?

Babalık izni, erkek çalışanlar için eşinin doğum yapması ile başlar. Babalık izni, doğum öncesinde kullanılamamaktadır. Özel sektördeki babalar için babalık izni 5 gün olup devlet memuru olan babalar için ise babalık izni 10 gündür. Bu izinler yıllık izin hesabında dikkate alınmamaktadır.


Doğum iznine ayrılma dilekçesi nasıl yazılır?

Doğum iznine ayrılma dilekçesi yazarken ilk olarak dilekçenizi yazacağınız kurumu ortalayarak ve büyük harflerle belirtmeniz gerekir. Sonrasında özel sektör çalışanı iseniz ilgili kanunun ilgili maddesini belirterek, hastaneden aldığınız "İş Göremezlik Belgesi"ni de ekleyerek dileçenizi teslim edebilirsiniz. Doğum iznine ayrılma dilekçesini şöyle yazabilirsiniz:


"Ekte yer alan raporda da belirtildiği üzere .... hafta sonra doğum yapacağımdan, ..... ilgili kanunun ..... ilgili maddesinin ..... fıkrasında belirtilen doğum öncesi analık izni ile doğum sonrası analık iznini kullanmak isterim. Gereğini bilgilerinize arz ederim.

Adres:

İkametgah adresi:

İznin geçirileceği adres:

Telefon numarası: "


Tüm bu bilgilerin ardından sağ alt köşeye tarih, isim ve soy isminizi yazarak ve imzanızı atarak dilekçenizi teslim edebilirsiniz.Sosyal Güvenlik Uzmanı Nihal Konur'un doğum izni ile ilgili verdiği bilgiler ise şöyle:


Çalışan kadınların doğum izinleri 4857 sayılı İş Kanunu’nun 74’üncü maddesine göre düzenlenmiş olup, buna göre. "Kadın işçilerin doğumdan önce 8 ve doğumdan sonra da 8 hafta olmak üzere toplam 16 haftalık süre için çalıştırılmamaları esastır. Çoğul gebelik halinde doğumdan önce çalıştırılmayacak 8 haftalık süreye 2 hafta süre eklenir. Ancak, sağlık durumu uygun olduğu takdirde, doktorun onayı ile kadın işçi isterse doğumdan önceki 3 haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda, kadın işçinin çalıştığı süreler doğum sonrası sürelere eklenir.Bir başka nokta ise hamilelik süresince kadın işçiye periyodik kontroller için izin verileceği hükme bağlanmış; ayrıca, hekim raporu ile kanıtlandığı takdirde hamile kadın işçinin hamilelik süresince, ücretinden bir indirim yapılmaksızın, sağlığına uygun daha hafif işlerde çalıştırılması yükümlülüğü getirilmiştir.Bu hükümlere aykırı olarak doğumdan önceki ve sonraki sürelerde gebe veya doğum yapmış kadınları çalıştıran veya ücretsiz izin vermeyen işveren veya işveren vekiline idari para cezası verilmektedir. Cezalı duruma düşmemek için bu hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir. Kadın sigortalının isteği ve doktorun onayı ile doğuma üç hafta kalıncaya kadar çalışılması halinde, çalışılan süreler kadın sigortalının doğum sonrası sürelerine eklenir.” Son Torba Yasa ile işçilerden erken doğum yapanlara verilen ceza kaldırıldı ve kadın işçinin erken doğum yapması halinde ise doğumdan önce kullanamadığı çalıştırılmayacak süreler, doğum sonrası sürelere eklendi.İsteği halinde kadın işçiye, on altı haftalık sürenin tamamlanmasından veya çoğul gebelik halinde on sekiz haftalık süreden sonra altı aya kadar ücretsiz izin verilir. Bu süre, yıllık ücretli izin hakkının hesabında dikkate alınmaz.İşçilerde olduğu gibi kadın memurlarda da doğum öncesi 8 ve sonrasında 8 haftalık izni vardır. Kadın memura; doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam on altı hafta süreyle analık izni verilir. Çoğul gebelik durumunda, doğum öncesi sekiz haftalık analık izni süresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadın memur, isteği halinde doğumdan önceki üç haftaya kadar kurumunda çalışabilir. Bu durumda, doğum öncesinde bu rapora dayanarak fiilen çalıştığı süreler doğum sonrası analık izni süresine eklenir. Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum öncesi analık izninin kullanılamayan bölümü de doğum sonrası analık izni süresine ilave edilir.Doğumda veya doğum sonrasında analık izni kullanılırken annenin ölümü halinde, isteği üzerine memur olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilir.Eşi doğum yapan erkek işçiye İş Kanunlarımız maalesef herhangi bir izin hakkı tanımamıştır. Bu izin işverenin insafına bırakılmıştır işveren eşi doğum yapan erkek işçiye ister izin verir isterse de vermez.Erkek memura, eşinin doğum yapması halinde, isteği üzerine on gün babalık izni; kendisinin veya çocuğunun evlenmesi ya da eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeşinin ölümü hallerinde isteği üzerine yedi gün izin verilir.Doğum yapan memura, 16 haftalık verilen doğum izni süresinin bitiminden; eşi doğum yapan memura ise, doğum tarihinden itibaren istekleri üzerine yirmi dört aya kadar aylıksız izin verilir.Bunun dışında ücretli doğum izni süresince doğum yapan kadına geçici iş göremezlik ödeneği adı altında ücret ödenir.


Geçici iş göremezlik geliri alabilmenin şartları ise:
• İstirahatın başladığı tarihte sigortalılık niteliğinin sona ermemesi,

• Doğumdan önceki 1 yıl içinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması,

• Bu süre içinde işyerinde çalışmamış olması,

• Doğum olayının gerçekleşmiş olması, gerekmektedir.


Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.