Yıllık Güneş dönüşü haritasında ülkemizin 1. evi olan yengeç yükseliyor. Ülkeyi ve bir bütün olarak halkın genel refahını, sağlığı ilgilendiren konulara vurgu var. Yengecin yöneticisi olan Ay, ikizlerde ve 12. evde yer alıyor. Ay, ülke haritasında halkı, özellikle kadınları, kamusal nitelikteki tüm meseleleri ifade eder. Ay'ın bulunduğu ev, halkın dikkatinin hangi konularda yoğunlaştığını gösterirken duyarlılıklarını da anlatır. 12. evde Ay kısıtlanmış bir pozisyonda bulunuyor. Tatminsiz, amaçsız, sürekli eleştiren, huzursuz bir toplumsal yapı görünümü var. Halk dogmatik inançlardan pozitif meraka yönlendirilme ihtiyacında. Ay'ın ikizlerin yöneticisi Merkür ile yaptığı görünüm sebebiyle halkın kısıtlanmışlığını aşmak için yeni iletişim yollarına ve eğitime ihtiyaç duyduğu görülüyor. Bunu sağlayan imkanların yıl boyunca geliştiğine dair ibareler var. Sessiz ve derinden işleyen bilhassa gençler arasında yaygınlaşan yeni ideallerin, iletişim kanallarının oluştuğunu görüyoruz. Halk kendini ifade edeceği yeni sosyal organizasyonları, sivil toplum kuruluşlarını benimsemeye başlıyor. Nitekim 6 Ocak'ta yaşanacak Güneş tutulması da bu konuyu tetikliyor.


Gençler arasında bilgiye duyulan merakta, entelektüel ihtiyaçlarda artış görülürken, bağımsızlık arzularına vurgu var. Sadeleşmeyi öne çıkaran, ihtiyaçların doğru anlaşılması yönünde teşvik edici niteliği olan bu idealler yılın ikinci yarısında daha etkin olacağa benziyor. 2 Temmuz'da gerçekleşecek Güneş tutulması, ideallerde dönüşümleri tetikliyor. Bu tutulmayla toplumun gençlerle ilgili kaygısı artarken, gençlerde değişim ihtiyaçlarını karşılayacak geniş kapsamlı plan ve program yapma ve sürdürme zorunlulukları açığa çıkıyor.


Yükselenle görünümde olan retro Neptün balık burcunda ülkenin inanç ve ideallerine dayalı hedeflerinde gözden geçirmelere neden oluyor. Düşünce üretmeyen, hayatı sığlaştıran, dogmatik tutumlarını sürdüren insanların hassasiyetlerini artıyor. Bu gurupta aşırı kırılganlık, artan yönsüzlük ve inanç tazeleme ihtiyaçları açığa çıkabilir. Haziran ayına kadar süren bu görünüm yaz aylarında yerini sosyal gruplar vasıtasıyla dönüşüme bırakabilir.Hukuki konularda geçmişten gelen davaların yükü devam ediyor.

Yargıda işlerin yavaş ilerleyeceğine dair görünüm sürüyor.


Uluslararası konularda, anlaşmalarda dikkatli davranılması gereken görünümler var.

Yükselene karşıt yerleşmiş olan Satürn 7. evde uluslararası ilişkilerin, komşuların ülkemiz üzerindeki baskısını artırdığına işaret ediyor. Satürn ülke haritasında geleneksel yöntemleri, statikoyu gösterir. Bu yerleşimi ile baskıcı tutumların ülkenin refahı üzerinde dönüştürücü etkisi olduğunu görüyoruz.

Ekonomi

Finansla ilgili rutin korunmaya çalışılırken ani dalgalanmalar sene boyunca yaşanabilir. İstikrarın korunmasına yönelik çalışmalar devam ederken, zorunlu tasarruflar olacaktır. Kaynakların ve üretim biçiminin yenilenmesine dair zorunluluklar iyice açığa çıkıyor. İş ve istihdam sorunları söz konusu. Başta tarım ve hayvancılık olmak üzere üretim modellerinde yenilenmeler olası. Perakende ve satış sektöründe senenin ikinci yarısında kadar durgunluk görülüyor. Sanayide işbirlikleri, yabancı sermayeli ortaklıklar gelişebilir.

Satürn oğlakta tasarrufu, sürdürülebilir tarım faaliyetlerini, madenleri ve buna dayalı sanayiyi anlatır. Yükselene yaptığı görünümle halkın bu konulardaki inançlarında önemli değişiklikler yaşanacağı, yerli üretime duyulan ihtiyacın zorunlu sebeplerle giderek artacağına işaret ediyor.


Yükselene karşıt yerleşmiş olan Plüton derin değişimlerden geçerek, kaderi kontrol etme ve gücünü eline alma imkanlarına işaret ediyor. Uluslarası konularda yoğunlaşan baskılarla uğraşırken ülke olarak hedeflerin ve ilişkilerin yenileneceği günlerden geçiyoruz. Eskimiş, geride bırakılması gereken değerler ve ilişkiler açığa çıkarken süreç zorlu olsa da ülkenin güçleneceği, yenileneceği bir süreçteyiz.


Parlamentoyu gösteren eve yerleşmiş olan retro Uranüs temel değerlerin değiştiğine işaret ediyor. Milletvekillerini ilgilendiren dönüşümler olası. Boğanın yöneticisi Venüs retro olduğu için geçmişten gelen değerler, sistemler gözden geçirilecek.


Venüs 5. evde retro konumda. Kadınlar, kadın hakları, kadın çalışanlar, parlamenterler, bürokratlar, elçilerle ilgili geçmişten gelen sorunlar gün yüzüne çıkarken önemli değişimler olası. Venüs halkın refahı, huzurunu gösterir. Retro oluşu nedeniyle gücü düşük. Bu konularda sorunlar olabilir. Bulunduğu ev ve görünümleri sebebiyle geçmişten gelen el becerilerinin, eski zanaatların özellikle kadınlar tarafından kullanılacağını gösteriyor. El becerisine ve zanaata dayalı üretimde zorunlu sebeplerden artışlar olacak. Otoritenin genç kızlar ve kadınlarla ilgili pozitif ayrımcılığına bu yıl daha çok ihtiyaç var. Konuya vurgu yapan, önemini açığa çıkaran olaylar yaşanabilir. Kadın ve çocukların mağduriyetlerine empati ihtiyacı artarken, faillerin cezalarını gözden geçirmeye sebep olan olaylar gelişebilir. Erkek egemen bakış açısıyla suçluya duyulan empati yerini mağdura duyulan empatiye bırakıyor. Bu yolla kadın ve çocuk haklarında ilerlemeyi sağlayan anlayış ve sorunların çözümü için imkanlar artacaktır.


Eğitim ve gençler

Ülkelerin 5. evi çocuklar, gençleri sanatsal eğitimi gösterir. Bu evde yoğunlaşan gezegen yerleşimleri ilgili konularda hassasiyetlerin artığını gösteriyor. 5. evdeki Jüpiter ve Merkür kavuşumu uygulanabilir fikirlere işaret ediyor. Ezoterik astrolojide halkı kaderine götüren güç olarak anılan bu ev, bolluk, büyük potansiyel ve gelecek umuduyla ilişkilidir. Bu evde yoğunlaşan yerleşimlerle derin değişimler yaşanacağını, üretim ve zanaat faaliyetlerini artıran yenileyici fikirlerin doğacağını görüyoruz. Mesleki eğitimin artacağı ve çeşitleneceğine dair işaretler var. Karma meslek liseleri yaygınlaşabilir. Doğum sancılarının şimdiden yaşandığı, önemli olaylara doğru ilerliyoruz. Nihai olarak açığa çıkacak tabloda dayanaklılık, sadelik, eşitlik ve zanaat hakim olacak.


Güneş, devlet başkanlarını gösterir. Güneş'in bulunduğu yerleşim ve görünümleriyle, idarenin halkın, özellikle gençlerin idealleri doğrultusunda dönüşümde olduğunu, üretim ve eğitim konularına yoğunlaştığını görüyoruz.

Seçim

Yerelleşmenin ağrılık kazandığı bir dönemde halkın tercihini adaylar belirleyecek. Muhalefet partilerinde hareketli dönemlere ve değişimlere işaret eden görünümler var. İktidar partisinde deneyimine güvenilen adaylarda sorunlar olabilir. Seçim sonuçları ile halkın bölgesel farklılıklara dayalı ihtiyaçları iyice açığa çıkacaktır.


Sağlık

Sağlık sisteminde yenilenme ihtiyaçları açığa çıkabilir. İthal ilaçlara dayalı tedavilerde aksaklıklar olası. Nisan ayı ile birlikte ilaç temininde, tedavi olanaklarında gelişmeler yaşanabilir.


Ülkemizin haritasında 6. eve geçen Jüpiter sağlıkta yenilenmeleri, askeri ve kollu kuvvetlerde sistemli hareketi sağlıyor. Jüpiter iyileştirici güç, iyilik ve şans gezegenidir. Olgunlaşma imkanı sunarken eksiklerle yüzleştirir. Bu konulardaki eksik tespitleri yapılırken zamanlı müdahaleler için imkanlar var.


Kuzey Ay düğümü ülkemizin 1. evinden geçiyor. Yengeçte uzun vadeli strateji üretirken, güvenlik ve korunma konularına vurgu var. Milli duygular, ev yuva ve aile konuları, güvenli alan arayışları artacaktır.


Güney Ay düğümü oğlak burcuna geçerek maddenin değerine vurgu yaparken, sadeleşmeyi, israfın azaltılmasını, çalışıp üretmeyi, toprağı işlemeyi öne çıkarıyor. Toplumsal yapılar, statü konularında değişimler söz konusu. Zaman zaman hırslı, statükocu, baskıcı tutumlar açığa çıksa da Yengecin koruyan ve bütünü kavrayan yapısı ile bu tutumlar yumuşayacaktır. Yengeç burcunun temsil ettiği, toplum için çalışan, sevecen, koruyup gözeten, eğitim ve insani konularda başarılı, entelektüel becerileri gelişkin, öz değer duygusu yüksek, gerçek insan vasıflarımız gelişirken, Oğlak burcu yenilenen vasıflarımız için sistemler, toplumsal yapılar oluşturacaktır. Önümüzdeki günlerde toplumun değişen ihtiyaçlarına duyarlılıklar artarken, ortak idealleri sürdürme imkanları artıyor. 2019 senesi gençlerin, sivil toplum kuruluşları ve yeni sosyal organizasyonların gelişimiyle yenilenen bir profil çiziyor.


Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Yorum yazmak için üyelik girişi yapmalısınız.

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.

Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.