Sünnetin olumsuz etkileri nelerdir?

Erkek çocuklarına küçük yaşta uygulanan sünnet, geleneksel ve dini sebeplerle gerçekleştiriliyor. Ancak bebekken yapıldığında bile sünnetin beyni kalıcı olarak etkilediğini gösteren çalışmalar mevcut.

Sünnet beyni etkiliyor mu?

Pasifik İleri Araştırmalar Enstitüsü Direktörü Paul D. Tinari, sünnet olan çocukların beyinlerinde meydana gelen değişiklikleri ve olası hasarları incelemek amacıyla bir dizi çalışma yürüttü. Sünnet travmasının beynin algı ve duygular ile ilgili bölgelerinde ciddi etkilere neden olduğu sonucuna varan çalışmalar, bazı otoriteler tarafından reddedilmekle kalmadı. Araştırmacılar, sonuçlarla ilgili tehditler aldıklarını ifade ediyor.

 

Paul D. Tinari, Kingston Hastanesi’nde Epidemiyoloji Bölümünde çalışan bir yüksek lisans öğrencisiyken, sünnet olan bebeklerin davranışlarını olumsuz etkileyen acı düzeyleri yaşadıklarını fark eden bir grup hemşirenin önerisi üzerine, konuyu araştırmaya karar verdi. Tinari, sünnetin kalıcı psikolojik hasara neden olduğu savını destekleyecek bazı bilimsel kanıtlar elde etmek amacıyla, sünnetin bebek beynindeki etkilerini gözlemlemek için fonksiyonel Manyetik Rezonans Görüntüleme (fMRI) ve / veya Pozitron Emisyon Tomografi (PET) taraması önerdi.

 

Tinari ve çalışmaya katılan hemşireler, çalışmayı yapmak için bir araya gelip hazırlandılar. Hamile bir hemşire, oğlunun çalışmaya konu olması için gönüllü oldu. Hemşirenin kocası, sünnet prosedürünün uygulanması için yoğun bir baskı uyguluyordu ve hemşire de çalışmadan elde edilen bilgilerin erkek bebek sünnetinin tamamen ortadan kaldırılmasına yol açması umuduyla çalışmaya katılıyordu.

 

 

MRI beyin taramaları neler gösterdi?

Araştırmacılar, bebeği prosedüre uygun şekilde bağladılar ve standart cerrahi bant kullanarak bebeğin başını sabitlediler. Bebek üzerinde hiçbir anestezi ilacı kullanılmadı ve doktor, MRI aletlerini etkileyecek metal aletler kullanamayacağı için, işlemi steril plastik bir bıçak