En kali­teli kumaş­la­rın kul­la­nıl­dığı kolek­si­yonda Arzu Sabancı’nın kendi sti­lini ve tar­zını yan­sıt­tığı tasa­rım­ları sezonda çok iddi­alı. Kolek­si­yonu gör­me­yen­ler için bu yaza dam­ga­sını vara­cak mili­ter ve marin tarza, kendi yoru­munu kat­mış Arzu Sabancı. Ele­gan tasa­rım­la­rıyla Koton ile işbir­liği yapa­rak zaman­sız bir şık­lık sunu­yor.Pera Palace’ta düzen­le­nen ‘Arzu Sabancı for Koton’ kolek­si­yonu Arzu Sabancı ve Koton Yöne­tim Kurulu Üyesi ve Eş Baş­kanı Gül­den Yılmaz’ın ev sahip­li­ğinde ger­çek­le­şen lans­manda moda dün­ya­sı­nın önde gelen isim­leri bira­raya geldi.Butik kali­tede kap­sül bir kolek­si­yon nite­liği taşı­yan kolek­si­yon, yaz moda­sına sofis­tike ve özgün bir yorum geti­ri­yor. ‘Arzu Sabancı for Koton’ kolek­si­yonu, femi­nen­liği ön plana çıka­ran mili­ter çiz­gi­leri ve canlı renk­leri modern bir tarzda yorum­lu­yor. Mili­ter ve marin tasa­rım­ları ile moda sever­le­rin beğe­ni­sine sunu­lu­yor.


Ken­disi de sami­mi­yetle ‘Arzu Sabancı for Koton kolek­si­yonu gururla arka­sında dur­du­ğum bir iş oldu.’ diyor.

Modern çiz­gi­ler

Arzu Sabancı for Koton Koleksiyonu’nda femi­nen­li­ğin ön plana çık­tığı mili­ter tasa­rım­lar ve modern çiz­gi­ler ile canlı renk­le­rin marin tarzla buluş­tuğu par­ça­lar dik­kat çeki­yor. Özel­likle işle­me­ler ile yara­tı­lan femi­nen silu­et­ler, leopar ve puan­tiye desen­leri ‘mix-and-match’ oyun­la­rıyla eğlen­celi bir stil ortaya koyu­yor.Yıl­dız gibi par­la­yan zara­fet, mili­ter bir stille hayat bulu­yor

Arzu Sabancı for Koton Kolek­si­yonu, dore ve lame­nin öne çık­tığı işle­me­ler, yıl­dız motif­le­riyle en zarif şekilde far­kını ortaya koyu­yor. Kolek­si­yonda ön plana çıkan par­ça­ları ışıl­tılı işle­me­lerle süs­le­nen mili­ter parka, mas­kü­len­lik­ten femi­nen­liğe yumu­şak bir geçiş yapan kol detaylı pop­lin göm­lek, sırt detaylı haki ceket oluş­tu­ru­yor.
Marin tarza katı­lan modern bir yorum

Kolek­si­yonda marin tar­zın işlen­diği tasa­rım­larda ise kla­sik mavi ve beyaz çiz­gi­ler cap­canlı sarı ren­giyle bira­rada kul­la­nı­lı­yor. Kla­sik marin tar­zı­nın öte­sine geçe­rek yeni ve modern bir yorum geti­ri­len kolek­si­yonda, omuz­ları açıkta bıra­kan model­ler ve bu yıl sık sık kar­şı­la­şa­ca­ğı­mız volan detaylı par­ça­lar­daki Arzu Sabancı doku­nuşu çok çar­pıcı.Lans­mana iş dün­yası ve cemi­yet haya­tı­nın tanın­mış isim­leri de katıldı.Hazırlayan: Çağla Küçükdereli

Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.

Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.