“Yapay zeka, hem bir teknoloji hem de bir fenomen olarak hızla hayatımıza girdi ve artık sadece mühendisler ve programcılar değil; muhasebecilerden öğretmenlere, müzisyenlerden sanatçılara kadar çok sayıda uzmanın da onlarla etkileşim halinde olduğu görülüyor. Bu nedenle, yapay zeka olarak gördüğümüz bu nesnenin birden çok yüzeyi var.”


Ben analog bir insanım. Dijital olmayan çağda doğan ve büyüyen birçok akranım gibi. Teknolojinin sunduğu yenilikleri bir yere kadar kabul edebiliyor, bir yere kadar kullanıyorum. Bu konuda çekinik ve dışarıda durmayı tecih ederek koruyorum kendimi belki. 13 yaşında bir oğlum var. O büyürken şiar edindiğim teknolojinin kısıtlı kullanımı anlayışı hayatımızın ortasına bomba gibi düşen covid-19 ve onunla beraber gelen 1,5 senelik online eğitim zulmüyle yerle bir oldu. Bu konuda yenik hissediyorum.


Çok sevdiğim bir dostum; Irina Antonova ile olan sohbetlerimiz bu yazıya zemin hazırladı. Kendisi Moskova’da yaşayan bir bilim insanı, eğitimci, psikolog ve çalışmalerı Yapay Zekayı merkeze alıyor.


Yazın başında bir instagram postuyla Yapay Zeka hakkında merak ettiklerimizi topladım ve soruları Irina’ya ilettim. O da kendi bakış açısıyla cevap verdi. Irina’nın yeniliğe açık ve umutlu tavrını benim gibi teknolojik yeniliklerden ürkenlere bir merhem olarak sunuyorum.


Bize biraz kendinden bahseder misin? Yapay Zeka konusunu nereden ele alacağın daha net olur böylece?

Temel eğitim olarak akademisyen bir psikoloğum, 10 yıldan fazla bir süredir işletme eğitiminde çeşitli pozisyonlarda çalıştım (bir metodologdan iş geliştirmede bir yöneticiye kadar) süreç boyunca pazarlama diplomasıyla kendimi geliştirdim. 2016'da ilk karşılaşmamdan beri, anlaşılması ve doğru uygulanması gereken bir teknoloji olan yapay zeka ile farklı nöroteknolojik çözümler kapsamında çalıştım. 2018'den beri teknolojilerin kullanımını büyüleyici bir şekilde problematize edebilen, gelişimleri için farklı senaryolar sunabilen ve teknolojileri anlamanın ve kullanmanın alternatif yollarını düşünmenizi sağlayan bir teknolojik sanat alanı olan paralel disiplinler arası uygulamalarla uğraşıyorum.
Irina Antonova


Yapay zeka, teknoloji sanatının ana konularından biridir, bu yüzden bu olguya ilişkin anlayışımı derinleştirmeye karar verdim ve yapay zeka uzmanlığında teknik bileşeni de daha iyi anlamamı sağlayan eğitimler aldım. Sonuç olarak, şu anda eğitim, çeşitli bilişim teknolojileri çözümlerinin geliştirilmesi ve teknolojik sanat arasında dengeli bir yerdeyim.


Meslektaşlarımla birlikte araştırma ve mühendislik ekipleri için yaratıcı düşünme eğitim programı olarak konumlandırdığımız, teknolojilerin gelecekteki gelişimi ve alternatif araştırma ve kullanım yolları, bunlarla bağlantılı modern insani ve felsefi kavramlar, toplum ve toplumun bu teknolojilere karşı tutumu, uygulanabilirliklerini sınırları ve etik hakkında düşünmelerini sağlayan Vetvi Lab projesini başlattık ve daha önce de söylediğim gibi yapay zeka eğitim programlarımızın ana figürlerinden biri.


Yapay zeka, hem bir teknoloji hem de bir fenomen olarak hızla hayatımıza girdi ve artık sadece mühendisler ve programcılar değil; muhasebecilerden öğretmenlere, müzisyenlerden sanatçılara kadar çok sayıda uzmanın da onlarla etkileşim halinde olduğu görülüyor. Bu nedenle, yapay zeka olarak gördüğümüz bu nesnenin birden çok yüzeyi var. Aynı kör ve bilge adamlar hakkındaki hikayedeki fil gibi; herkes yapay zekayı kendi tarafından görüyor. Matematikçiler yapay zeka için algoritmalar geliştirir, veri bilimciler yapay zekanın pratik uygulaması için modeller oluşturur, filozoflar bunun genel olarak ne olduğunu hayatımızı kökten değiştiren bir olgu olarak kavrar. İnsani yardım uzmanları, sosyologlar, siyaset bilimciler, hukukçular da yapay zekanın toplumu, insanları, normları ve yerleşik uygulamaları nasıl etkilediğini farklı açılardan inceler. Psikologlar ve sinirbilimciler, yapay zekaya insan ruhunun yeni bir anlayışı olarak bakarlar ve bu listeye uzayıp gidebilir.


Ben yapay zekayı sürekli olarak yapay zeka teknolojisi ile çalışan bir mühendis olarak düşünemiyorum. Bu teknolojiye hayatımın farklı yönlerinden rastladım ve yapay zekanın dünyada ne hale geldiğini, her birimizin hayatında nasıl bir rol oynamaya başladığını, bu teknolojinin gelişmesiyle birlikte geleceğimizi nasıl gördüğümüzü konuşmak ve tartışmak için bana önemli geliyor. İlgimin üç alanın kesiştiği bir noktada olduğunu belirttim ve bu alanların içinde kalmaya çalışacağım: Eğitim, teknoloji geliştirme ve yaratıcı uygulamalar.


Yapay Zeka kavramını hangi düzlemlerde görüyoruz?

Yapay zekanın yeni algoritmalar ve çözümlerin geliştirildiği bu aracın bir yandan yönetilebilen, farklı süreçlere yerleştirilebilen yeni bir teknoloji olarak ve diğer yandan bir mühendislik olarak çok kabaca ele alınabileceğini söyleyebilirim. Nitekim aynı zamanda, yapay zekanın çeşitli süreçlerde bağımsız bir oyuncu olma becerisini giderek daha fazla kazandığını anlıyoruz. Hatta toplum olarak yapay zeka karşısında yeni bir tür öznellikle, faillikle karşı karşıya olduğumuz bile söylenebilir. Kitle kültüründe bu durumun imajı, çeşitli korku hikayelerine, anlaşılabilecek olumsuz gelişme senaryolarına dönüşüyor. Bu, yapay zeka ile birlikte hayatımıza getirdiği keskin bir şekilde artan belirsizlik ve öngörülemezliğe kaçınılmaz bir tepki. Kanımca, popüler kültürde yapay zekanın insanlığa yardım ettiği senaryoların sayısı distopik senaryolardan çok daha az.


Bu nedenle, genel olarak yapay zekanın ne olduğundan bahsetmişken çok popüler ChatGPT'yi kullanılarak bile açık kaynaklardan birçok yanıtın alınabileceğini anlıyorum ve burada teknolojik bileşenin derinliklerine inmeyip sadece bazı önemli şeyleri çerçeveleyeceğim. Yapay zeka teknolojilerinin gelişimi etrafında var olan, değerlendirmenin olumsuz yönde çarpıtılmasından kaçınmaya çalışacak şekilde yapay zekanın gelişimi hakkında konuşmayı görevim olarak görüyorum.


Peki yapay zeka nedir?

Burada Vetvi projemizde iş arkadaşım olan filozof ve Digital Humanities araştırmacısı Maria Mogilevich’ten bir alıntı paylaşacağım:


“Yapay zeka, canlı varlıklar yerine makineler tarafından sergilenen zeka olarak 1950'lerde bir çalışma alanı haline geldi. Bu çalışmalara, insan zekasının kendi modelini yaratmanın temeli olacak kadar yeterince çalışıldığı inancı rehberlik etti. Bu modelin performansının kriteri, yazılım sisteminin diller arası çeviri, konuşma tanıma, karar verme vb. arama ve matematiksel optimizasyon, biçimsel mantık, yapay sinir ağları ve istatistik yöntemleri, olasılık teorisi ve ekonomi dahil olmak üzere problem çözme teknikleriydi. Yapay zeka ayrıca bilgisayar bilimi, psikoloji, dilbilim, felsefe ve çok daha fazlasına dayanır. Bugün yapay zeka, neredeyse tüm entelektüel sorunları çözmek için kullanılabilir.


Yapay zeka kavramının sorunlu alanı, en parlak insanınkinden çok daha üstün bir zekaya sahip bir tür varsayımsal ajan olarak süper zeka, hiperzeka veya insanüstü zeka olduğu fikri olmaya devam ediyor. Modern beşeri bilimler çalışmalarında, bu olasılık giderek daha az korkutucu olarak görülüyor ve giderek insan ile makinenin kaynaşmasına ilişkin post ve transhümanist geleceğin yanı sıra kültürel ve teknolojik evrimin yeni bir aşamasına ilişkin teorilerin bir parçası haline geliyor.


Bu noktada, insan zekamızın ne kadar doğal, ne kadar yapay olduğunu küresel olarak düşünmeyi öneriyorum. Seçkin bir Rus psikolog olan Lev Vygotsky'nin böyle bir teorisi var: Buna göre bir kişi iki düzeyde psikolojik süreç geliştirir; daha düşük ve daha yüksek psikolojik işlevler. Düşük olanlar bize doğumdan itibaren verilir ve yüksek olanlar, kültürel teknolojilerin (dil, çarpım tablosu, okuma yeteneği vb.) içimize yerleştirilme süreci nedeniyle oluşur. Öğrenme ve sosyalleşmenin etkisi altında, yeteneğimiz bilgi değişikliklerini önemli ölçüde hatırlar, algılar ve işler. Yani aşina olduğumuz teknolojiler bile bedenimizin ve ruhumuzun bir uzantısı gibi olur. Sık sık kullandığımız arabayı hisseder gibiyiz, sevdiğimize romantik bir mektup yazdığımızda elimizdeki kalem hayal gücümüzün bir uzantısı olur, ameliyat sırasında neşter cerrahın elinin ucuna dönüşür. Başka bir deyişle, bana öyle geliyor ki birçok yönden zaten teknolojilerden oluşan siborglarız.

Peki yapay zeka ile nasıl ilişki kurarız? Belki de yapay zeka, psikolojik sistemimize, yeteneklerimizi, ruhumuzu artıracak şekilde inşa edilebilecek teknolojilerden biridir veya hala, ilişkileri yalnızca ortaklık etkileşimi modunda kurulabilen bağımsız bir aktör müdür?

İlk olarak, yapay zekanın şimdi ne olduğunu anlayalım. Şu anda, bu teknolojiler her yerde kullanılıyor ve birçok yönden bizim için sıradan hale geldi: İnternette arama yapmak, şehirde gezinmek, çevrimiçi bir mağazadan ürün önermek, sohbet botlarıyla iletişim kurmak, müzik hizmetlerinde müzik çalma listeleri oluşturmak... Hepsi artık yapay zeka kullanılarak uygulanıyor.

Çok kabaca, yapay zekanın bir teknoloji olarak geliştirilmesinde şu anda üç dala ayrılabilir: Makine öğrenimi, bilgisayar görüşü ve NLP.


Makine öğrenimi, algoritmaların kalıpları aradığı ve bunları yeni gelen verilere aktardığı, büyük miktarda veriye dayalı matematiksel modeller oluşturmakla ilgilidir. Bu, bir örnekte açıklanabilir: Köpekleri kedilerden ayırt etmek için yapay zekayı eğitmemiz gerektiğini düşünelim. Yapay zekaya, çeşitli kedi ve köpeklerin (farklı ırklar, farklı renkler ve boyutlar) birçok görüntüsünü "gösterilir". Aynı zamanda sisteme o resimlerde neyin köpek neyin kedi olduğu anlatılır. Buna eğitim verisi denir. Bu eğitim aşamasından sonra modelin içinde genel olarak neyin "köpek" neyin "kedi" olduğu fikri ortaya çıkar. Buna model öğrenme süreci denir. Bir sonraki anda, sistemden resimde gösterilenler hakkında bağımsız olarak bir karar vermesi istenir ve sistem bir cevap verir. Belirli bir doğrulukla sistem, kedi kategorisinin nerede olduğunu ve köpek kategorisinin nerede olduğunu anlamayı öğrenir. Bu, bazı yapay zeka algoritmalarının makine öğreniminde nasıl çalıştığını çok şematik bir şekilde açıklayan açıklayıcı bir örnektir.

Makine öğrenimi, farklı algoritmalar ve öğrenme biçimleri içerir ve sayısal tahminler, sınıflandırma vb. için kullanılır. Örneğin, bu tür algoritmalar, piyasadaki konut maliyetini tahmin etmek, borsadaki hisselerin değerindeki değişiklikleri ve bir bankadaki bir müşterinin krediyi geri ödeme olasılığını belirlemek için uygulamalarda aktif olarak kullanılmaktadır. Buradaki anahtar kelime olasılıktır. Yapay zeka, bir olayın gerçekleşeceğine dair %100 garanti veremez. Olumsuz bir durum, yanlış olabileceği gibi yüksek veya düşük olasılık belirleyebilir. Tüm bu göstergeler bir şekilde ayarlanabilir ve hedeflere veya hedeflere bağlı olarak algoritmaya şu veya bu verimlilik atfedilir. Bir yerde hata maliyeti çok yüksek olacaktır ve bundan kaçınılmalıdır. Örneğin sağlık hizmetlerinde kanseri erken bir aşamada teşhis etmek önemlidir. Böylece modelde hastalık tespitinde hata yapma olasılığı en aza indirilecek, bu da yanlış pozitif tanıların artmasına neden olacaktır ancak hastalığı kaçırmamanın bedeli budur.

İkinci yön bilgisayar görüşüdür. Bu algoritmalar, görsel verileri işlemeye, sınıflandırmaya ve buna göre kararlar almaya yardımcı olur. Bu teknolojiler otopilotlu araçlar, endüstriyel üretim ve lojistik, video gözetim sistemleri, artırılmış gerçeklik vb. alanlarda aktif olarak kullanılmaktadır.

Üçüncü yön, bilgisayarların insan dilini anlamasını, üretmesini ve manipüle etmesini sağlayan doğal dil işleme olan NLP'dir. Buna metin tanıma, çeviri sistemleri, sesten konuşmaya tanıma, sohbet algoritmaları vb. Konuşma dahildir.


Zayıf ve güçlü yapay zeka diye bir ayrımdan bahsettiğini hatırlıyorum. Bunları açar mısın?

Zayıf yapay zekanın şu anda sahip olduğumuz ve genellikle belirli bir görevi veya işlevi çözmekle sınırlı olan zeka olduğu anlaşılmaktadır. Güçlü bir yapay zeka, insana yakın olandır; bu, öncekilerden kökten farklı yeni durumlara becerileri öğrenip aktarabileceği anlamına gelir. Böyle bir yapay zeka, anlaşılmaz bir durumda gezinme ve stratejisini belirsiz koşullarda oluşturma, çeşitli davranış repertuarına sahip olma yeteneğine sahiptir.

Bu arada, insanlığın bu teknolojik sınıra ulaşıp ulaşamayacağına dair pek çok eleştiri var. "Tekillik" kelimesi bu geçişle ilişkilendiriliyor ancak ChatGPT’nin ortaya çıkmasıyla birlikte, birçok kişi güçlü yapay zekanın uzakta olmadığına inandı.


Yakın zamanda Yapay Zeka ile ilgili ne gibi gelişmelere şahit olacağız?

2022 yılı için teknoloji geliştirmenin yakın ve uzak ufuklarını belirleyen McKinsey, Delloitte, Accenture vb. büyük danışmanlık şirketlerinden gelen raporlara dayanarak teknoloji trendlerinin gelişimine ilişkin analizler yaptım. Elbette şu anda yapay zeka teknolojilerinin yaygın gelişimini vurguluyorlar ancak meraklısına, bence gelişimin uzak ufuklarını belirleyecek eğilimleri ayırt edebiliriz. Aralarında özellikle dikkat çekeceğim bazıları şunlar:


Duygusal yapay zeka: Yenilikçiler makineleri karizma, çekicilik ve duygular gibi insan özelliklerini tanımak ve taklit etmek için yeni nesil derin öğrenme teknikleriyle eğittikçe önümüzdeki on yılda duygusal yapay zeka gelişimi dönüşmeye ve büyümeye devam edecek. Makineler dünyayı bağlamsız bir sıfırlar ve birler kümesi olarak değil, daha "insanca" algılayabilecek. Yapay zekanın hem sezgisel hem de duygusal yetenekleri önümüzdeki on yılda geliştikçe, botlar öğretmen, yazar, doktor ve hatta CIO olarak iş bulabilir.


Ortam teknolojisi: Önümüzdeki on yılda dijital gerçekliği kullanıcılara her zaman ve her yerde kullanılabilir kılan, büyüyen teknolojiler ve yöntemler alanı için genel bir terim olan ortam teknolojilerinin gelişimi bir standart haline gelecek ve böylece bilgisayarlarla etkileşim için bir ara yüz olarak olağan ekranın dışında bir yaşam çağı açılacak. Dijital asistanların, bir kişinin sesle veya hareketleri veya verileri aracılığıyla iletişim kuracağı akıllı şeyler olarak dijital bilgilerle kişinin fiziksel deneyimine eklenmesi, ekranın ötesinde yaşamın bir başka önemli boyutu haline gelecektir.


Peki henüz kullanıma açılmamış ama geliştirilmekte olan Yapay Zeka unsurlarından bahseder misin? Ve bu konudaki tahminlerinden?

Ya geliştiriciler insan ruhunu yapay ortamda yeniden üretmeye çalışıyorlar ya da biz şimdiden yapay zeka kavramının bize beyin ve ruh hakkında bir fikir verdiği bir aşamadayız. Kelimenin tam anlamıyla aniden sinir bilimleri, dijitalleştirilebilen ve yapay bir ortama aktarılabilen, ruhun bir sinir ağı organizasyonu olduğu fikrini beraberinde çekerek, insanlık sahnesine çıktı.


2013 yılında Avrupa Birliği himayesindeki The Human Brain Project The HBP ve ABD'deki The Brain Initiative (Brain Research Through Advancing Innovative Neurotechnologies®) gibi dev projeler aynı anda finanse edilerek yüzlerce laboratuvar ve araştırmayı bir araya getirdi. İnsan beyninin yapısal olarak nasıl inşa edildiğini, çalıştığını ve insan davranışını nasıl belirlediğini anlama görevine odaklanan çalışmanın temeli yapay ortamda bir simülasyon modeline, yeniden inşaya dayanır. Kanaatimce bu bir yandan yeni araştırma yolları bulmaya yardımcı olurken, diğer yandan insanlık olarak insan doğasını anlama konusunda bizi sınırlıyor.


Bazı modern sanatçıların ve filozofların yapay zeka teknolojisinin gelişimini nasıl problematize ettiklerini görmek ilginç. Henüz cevabını bulamadığımız bazı açık sorulara dayalı bir şekilde, toplum olarak hareket edebileceğimiz yönü bulabilmemiz ve üzerinde düşünebileceğimiz bir yankılanma yaratıyorlar.

Çalışma, insandan kesinlikle farklı bir sinir sistemine sahip olan ahtapotun ruhu üzerinde eğitilmiş yapay zekayı yeniden yaratmaya çalışıyor. Bir ahtapot, farklı şekillerde kontrol eden 9 bağımsız sinir merkezine sahiptir. Öyleyse, yapay zekayı neden insan modeli üzerinde değil de bu model üzerinde eğitmeyelim?


Bu bahsettiğin çalışma zeka kavramının oluşumu hakkında birçok soruyu gündeme getiriyor. Yapay zekanın gelişimi ile ilgili olarak zeka modeli nereden geldi ve bu seçimin sonuçları nelerdir?

Nihayetinde çalışma, bu sistemleri yaratırken ne yaptığımızı bilmeyebileceğimizi öne sürüyor. Zekanın değerli alternatif yönleri olarak cehalete, somutlaşmaya veya duyarlılığa odaklanırsak ne olur? Sanatçılar, yaklaşımın yapay zekayı anlamayı "hedeflediği" yeri ve gerçekliği algılama yolunda insanın nerede olduğunu anlamaya yardımcı olacak bir tür araç olması gerektiğine inanıyor. Bu çalışma, insan "münhasırlığının" diğer yaşam formlarıyla ilişkili olarak kişinin kendi anlayışını nasıl sınırladığını düşünmemizi sağlıyor.


Veyahut, biyogöstergebilim bağlamında yapay zekanın olanaklarını araştıran Elena Nikonole'nin Bird Language adlı çalışmasına bakalım. Proje, Noam Chomsky'nin hem insan dilinin hem de hayvanların ve kuşların işaret sistemlerinin özelliği olan evrensel bir gramer olan doğuştan gelen dil yapıları hakkındaki fikirlerinden ilham almıştır. Makine öğrenimi ve metinle ilgili deneyimler, yapay zekanın dil kalıplarını istatistiksel olarak çıkararak bu evrensel dilbilgisini yakaladığını gösteriyor; bu nedenle kuş dili söz konusu olduğunda, makine öğrenimi tuhaf "kuş morfemlerini" yani anlamsal öğeleri ayırt edebilir ve bunlardan belirli bir ifadenin öğelerini oluşturabilir.


Yapay zeka, kuş dilinin evrensel gramerinin matematiksel bir modelini oluşturmak için kuş seslerinde kalıplar arıyor. Sanatçının kendisi, yapay zekanın yalnızca insanlar ve kuşlar arasında bir aracı veya ara yüz olmadığını, daha ziyade semiyotik olarak aktif bir organ veya ortak olduğunu söylüyor. Yani, yapay zeka sadece bir araç olmaktan çıkıp aracılığını, bağımsızlığını kazanır. Neyi ve nasıl yayınladığını aktif olarak etkileyen, bizimle doğa arasında bir aracı haline gelir. Bu yapay zeka aracılığı, eğitim de dahil olmak üzere birçok alanda da moda.

Bütün bunlar eğitim sisteminde ne gibi değişikliklere vesile olacak?

2018'de Üniversite 2035 projesi (Rusya) başlatıldı ve amacı yalnızca çeşitli uçtan uca teknolojiler konusunda öğrencileri değil, aynı zamanda bu projede hem asistan hem de geleceğin entellektüel eğitim sisteminde bağımsız aktör olacak yapay zeka öğrencilerini de yetiştirmekti.


Eğitim sektörü ile çalışıyorum ve edtech (eğitim teknolojileri) adı verilen büyük bir sektörün geliştiğini görüyorum. Bu pazarda sunulan projelerin büyük çoğunluğu, sinir ağlarına dayalı algoritmalara sahip girişimlerdir. Bireyselleştirme, fiziksel erişilebilirlik ve pazar erişilebilirliği gibi eğitimin gelişimi içindeki bu tür eğilimler üzerinde çalışırlar.


Yapay zeka, öğrencinin herkes için ortak bir program almadığı ancak hedeflerine ve ilgi alanlarına, materyale hakim olma düzeyine ve mevcut eğitim yeterliliklerine göre uyarlanmış bir program aldığı sözde bireysel eğitim yörüngelerinin oluşturulmasına radikal bir şekilde yardımcı olabilir. Burada öneri sistemleri, genel programların yönetimi, öğrenci başarı ve başarılarının takibi devreye giriyor. Elbette bu, öğrenme yaklaşımının radikal bir şekilde gözden geçirilmesini gerektirir ancak sonuç olarak, hayatta ilgi duyduğu alanları isteyen ve bunlarla meşgul olabilen daha anlamlı bir öğrenci elde ederiz. En azından amaç budur.


Örnekler arasında, University 2035'i de kapsayan kapsamlı bir yapay zeka modeli olan, ekosistem katılımcılarını birleştirmenize ve eğitimde yapay zeka teknolojilerinin tanıtılması yoluyla etkileşimlerini optimize etmenize ve yeni ürünler geliştirmenize olanak tanıyan Digital Platform sayılabilir.

Modern eğitim platformları, neredeyse her yerden eğitim almanıza olanak tanır. Örneğin, buradaki yapay zeka; karmaşık seçim kriterlerine göre ortak aramaya yardımcı olabilir, kimlik doğrulamasının gerekli olduğu sınavları geçmeyi sağlayabilir, materyali uzaktan eğitime uyarlayabilir, bilgisayarla görme ve öğrencilerin fizyolojik durumlarının izlenmesine olanak sağlayabilir.


Elbette ki yapay zeka, öğretmenleri ve öğrencileri birbirine bağlayan küresel platformların oluşturulmasına izin vererek trafiği azaltır. Eylem maliyetlerini, sohbet robotlarının kullanımı yoluyla eğitimin maliyetini kolaylaştırmayı ve azaltma, doğru ve daha erişilebilir teşhis ve beceri ve bilgi geliştirme değerlendirmesi sağlar.


Ayrıca, yapay zeka da bir disiplin olarak çalışma konusu haline geliyor. Okul çocukları bu teknolojileri inceler, faaliyetlerine aktif olarak entegre eder ve genel olarak onlar için yapay zeka kullanımı doğal hale gelir. Yapay zeka çalışmak, programlama, programların ve algoritmaların mantığını anlama ve aynı zamanda bu algoritmaların nerede ve hangi yerde inşa edilebileceğini anlama gibi becerileri geliştirmenizi sağlar.


Yapay zekanın eğitimde yaratıcı bir şekilde nasıl kullanılacağına dair açıklayıcı bir örnek olarak Predrag K. Nikolic (RS) adlı bir sanat projesi örneği verebilirim.


AI Sense Sanatı, Robot-Robot Etkileşimleri—Sentropik Karşı Noktalar: Robosophy FelsefesiBu projede araştırmalar, yaratıcı içerik oluşturmak için Yapay Zeka klonları arasındaki tartışmaları kullandı. İçerik analizinden çok, yaratımın güzelliğine ve makineler tarafından verilen bağlama odaklandılar. "Yapay Zeka klonları arasındaki etkileşimleri desteklemek ve denetimsiz robot yaratıcılığına yol açması gereken insansız bir yaratıcı süreci tetiklemek için farklı bir tekrarlayan sinir ağı (RNN) ve kolektif yaratıcılık yaklaşımları kullanıyoruz". Aristoteles, Nietzsche, Machiavelli, SunTzu gibi zamanlarının en büyük düşünürlerinin yayınlarından yararlanılarak eğitilen robotlar, ahlak, estetik, etik, strateji, politika vb. çalıştılar. Bu robot-robot etkileşim modeli boyunca, araştırmalar, yapay zekayı bağlama dayalı yaratıcı süreçlerde kullanmanın olasılıklarını araştırmaya, sınırlamalarını dikkate almaya ve aynı zamanda gelecekteki potansiyel makine farkındalığı fenomeni ile ilgili soruları gündeme getirmeye çalışıyordu.


Peki senin diğer bir çalışma alanın: Yapay Zeka ile sanat. Yapay zeka sanatsal olabilir mi? Nerede gelişir ve bir kişinin daha yaratıcı olmasına yardımcı olabilir mi?

Bu sorular özellikle, yaratıcı endüstrilerdeki çalışanlar tarafından çok aktif bir şekilde kullanılan anlatılar olan basit hikayelerin metinlerini yazabilen Midjourney Dall-e, yine ChatGPT gibi uygun fiyatlı yapay zeka tabanlı çözümlerle ilişkili hale geldiğinden özellikle önemli hale geliyor.


Bir yandan, yapay zeka tabanlı çözümler, tasarımcılar ve sanatçılar için rutini hızlandırır ve basitleştirir, yeni fikirler önerir, üretken sanat gibi yeni medya ile çalışma fırsatı sağlar. Yinelemeli algoritmalar tarafından yaratılan sanatın içerisinde öngörülemeyen değişim öğesi de vardır. İnsan pratik olarak bu tür nesnelerin yaratılmasına müdahale etmez, sadece gözlemler.


Öte yandan yapay zeka, insanlığın devasa kültürel mirasını genelleştirerek, basitleştirerek ve düzleştirerek, tekrarlayan hikayelere indirgeyerek büyük veriler üzerinde çalışır.


Burada yine Theresa Reimann-Dubbers A(.I.) Messianic Window'un çalışmasına dikkat çekmek istiyorum. Yapay zekanın zaman içinde büyük bir karmaşıklığa dönüşen insan kavramlarını aşırı basitleştirme potansiyeline değinen bir proje. Vitray pencere, bir yapay zekanın Mesih terimini yorumlayışını gösteriyor.
A(.I.) Messianic Window bağlamı, hümanist, kültürel ve evrensel olarak tanımlanmamış kavramları yapay zekaya uygulama yönündeki mevcut eğilimdir. Makineler, dünya hakkındaki bilgilerle beslenerek akıllı hale gelirler. Onları kim besliyor ve bu bilgiyi kim seçiyor? Makinelere hangi önyargılar ve bakış açıları aktarılıyor? Din böyle incelikli bir kavramdır, anlayışı dünya çapında büyük ölçüde farklılık gösterir. Mesih terimi, kişinin dini inancına bağlı olarak farklı figürlere veya fikirlere atıfta bulunabilir. Öncü yapay zeka araştırma, ağırlıklı olarak, nüfusun %70'inin kendisini Hristiyan olarak tanımladığı Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılmıştır. Öyleyse soru şu: Bu, kitle kültüründeki imgelerden öğrenen biz insanların "din" ve "mesih" kavramlarını anlamasını nasıl etkileyebilir?


Sanatçı, yapay zekanın yalnızca kültürel katmanın anlaşılmasında değil, aynı zamanda sıklıkla viral hale gelen ve gelecek nesillerin dünyayı nasıl gördüğünü belirleyen üretiminde de gömülü olduğu gerçeğini vurguluyor. Yani, burada ortaya çıkan yapay zekayı bir aktör olarak görüyoruz.


Yapay zekanın sanat üzerindeki etkisinin araştırılmasına aktif olarak katılan sanat teorisyeni Lev Manovich, yapay zeka araçlarının, özel bir eğitim almış ve aynı zamanda etkileşim kurmayı öğrenmiş modern sanatçılar tarafından uygulanması için geniş bir yelpaze sağlayabileceğine inanıyor. Sinir ağları: “yeni teknolojiler ve araçlar hiçbir zaman kötü sanatçılardan iyi sanatçılar yaratmadı. Yeni bir vizyon sunan düşünürler her zaman azdı. 16. yüzyılda kaç kişi ustaca gravürler yaptı? Sadece birazı. Şimdi herkes yapay zeka kullanarak bir görüntü oluşturabilir ve yaratıcılık illüzyonunu deneyimleyebilir, bu süreçten büyük zevk alabilirler ancak gerçekten ilginç olan sonuç, sinir ağını belirli istekler yardımıyla ilginç ve önemsiz olmayan şekillerde kullanmak için sanat tarihinde iyi olan ve önemli yaratıcı deneyime sahip kişiler tarafından gösterilecektir.”

Lev ayrıca, bir araç olarak yapay zekanın, bir kişinin yaptığı gibi sanat alanında neyin yenilik veya başarı olup neyin olmadığını değerlendirmek için yeni için kendi kriterlerini sunamayacağını yazıyor. Yapay zeka yalnızca bir kişiyle simbiyoz halinde kültürel bağlama katkıda bulunan gerçek bir şey yaratabilir.


Simbiyotik etkileşimin bir örneği olarak, Pierre Cutellic ve Maria Smigielska'nın Proteus sanat projesinden bahsetmek istiyorum.


Proteus 2.0, ferrofluid modellerini hem insan hem de makine zekasıyla kapalı bir döngüde modüle eden bir kurulumdur. Bireysel ve uzun süreli bir görsel deneyim yoluyla, ziyaretçiyi bir beyin-bilgisayar arayüzü aracılığıyla materyalle üstü kapalı bir etkileşime sokar. Önceden eğitilmiş özel bir makine öğrenimi modeli, izlenecek herhangi bir açık talimat olmaksızın hızlı seri değişim modellerine maruz kalan ziyaretçinin bakışları tarafından üretilen gerçek zamanlı nöral sinyallerle bilgilendirilir. Bakış deneyimi süresi boyunca, ziyaretçiler malzemenin kendi modüle edilmiş resminin belirli bir sabitliğine tanık olabilirler. Bu model ferrofluid görüntüsünü zaman içinde modüle etmekle kalmaz, aynı zamanda yavaş yavaş davranışının dijital bir hareketli resmini oluşturur. Kaydedilen tüm sekanslar, festival süresince toplanan çeşitli desenleri sergilemek için ayrı ayrı görüntülenir. Proje, hem insan hem de makine görme modellerinin hesaplamalı bir karışımının kullanımıyla dijital olarak kodlanmış malzeme özelliklerine dayanıyor.


Bu örnek, bir insanın yapay zeka ile nasıl birlikte yaratabileceğine dair bir metafor. Hem anın değeri hem de diğer insanların anılarının ve deneyimlerinin birikimi ve birlikte yaratma anları vardır. Ayrıca tabii ki estetik ve güzellik...


Bu sohbet için son olarak söyler misin: İnsanların ve yapay zekanın geleceği nedir?

Yapay zekanın yalnızca alıştığımız yönetim sistemlerine yerleşik bir işlev değil, aynı zamanda insan potansiyelimizi destekleyen ve geliştiren bir ortak, pazarlık edilebilir bir ortak olacağı bir sentez içinde olduğunu düşünüyorum.Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.