2019'u astrolojik olarak 2018 ile karşılaştırırsak bizi genel hatları ile -daha iyi/kötü- nasıl bir yıl bekliyor?

Geçen yıl çok fazla gezegen geri hareketteydi dolayısıyla bireysel ve toplumsal olarak ilerlediğimizi hissetmekten çok yerimizde saydığımız veya her şeyi askıya alma eğiliminde olduğumuz bir yıl geçirdik. Aynı zamanda Aslan/Kova burçları ekseninde yani Türkiye’nin maddi varlığını kazançlarını ve kayıplarını simgeleyen 2/8. evlerinde meydana gelen tutulmalar ve Uranüs’ün Boğa burcuna ilerlemesi ülkenin büyük bir ekonomik çıkmaza girmesiyle ilgiliydi. 2017 Aralık itibariyle Oğlak burcuna ilerleyen Satürn zaten zayıf olan ve artık işe yaramayan sistemlerin çöküşüne dair bir işaretti.


Jüpiter Akrep burcunda ilerlediğinden 2018 senesi insan doğasının kötülüğüne dair önemli sınavlar verdiğimiz fiziksel psikolojik ekonomik ve ekolojik dönüşümün habercisiydi. #metoo hareketi de yıla imzasını atan önemli gelişmelerden oldu. Cinsel suçlar ortaya çıktı ve kadınlar güçlerini birleştirerek haklarını daha sesli savunmaya başladılar.


2018 yılı yaşanan travmalarla birlikte insanların düşündüklerinden daha güçlü ve dirençli olduklarını farkederek hayatta kalmaya odaklandılar. 2019 yılı boyunca etkili olacak Jüpiter Yay transiti sadece hayatta kalmakla değil bir amaç duygusu edinmekle de ilgilidir.


2018 yılı ile 2019 arasında bir kıyaslama yaparsam 2019’un geleceğe dair daha cesur kararlar alınabilecek bir yıl olacağını söyleyebilirim. Bir kutunun içine kapatıldığınızı ve etrafınızı göremediğiniz için dışarıdan gelen belli belirsiz seslere odaklandığınızı, çoğu zaman da duyduklarınızı yanlış yorumladığınızı düşünün. Son birkaç yıl biraz bu ruh haliyle geçti 2019 ise dışarıyı merak edip kutunun kapağını zorlayanların yılı olacak diyebilirim. Jüpiter Yay yeni ve daha adil bir yaşamın arayışıyla dünyayı daha iyi bir yer haline getirmenin felsefesi ve eylemleridir. Dünyanın genelinde siyasi anlamıyla daha özgürlükçü yeni alternatifler ortaya çıkabilir.


Fakat tüm bunların yanı sıra unutmamak gerekiyor ki 2020 yılında gerçekleşecek Satürn Plüton birleşimi ardından Jüpiter’in de bu birleşime dahil olması dünyanın geneli için çok önemli bir kırılmaya, yıllardır biriken irinin patladığı veya suyun kaynadığı noktaya işaret ediyor. Satürn Plüton birleşimi en temel yorumuyla kitlesel yok oluş korkusu ve hayatta kalma direncidir. 2020’de insanlığı büyük sınavlar bekliyor.


2019 yılında genel olarak Türkiye’yi ve dünyayı neler bekliyor?

Yengeç/Oğlak burçları ekseninde gerçekleşecek tutulmalar Türkiye’nin 1/7 yani köşe ev eksenlerini etkileyeceğinden çok mühim. Tutulmalar köşe evlerde ve öncü burçlarda gerçekleştiğinde her şey ani ve hızlı gelişir. Yanlış kararlar alınabilir bu yüzden toplumsal anksiyete artabilir.


Yengeç ve Oğlak burcu olan veya bu burçlarda yükseleni bulunan ülkeler de 2020 sonuna kadar sürecek tutulmalardan etkilenebilirler. Amerika, Suudi Arabistan, Suriye, Almanya ve Fransa ilk aklıma gelenler.


Jüpiter Türkiye’nin 6. evinde ilerleyeceği için toplumun sağlığını ve sağlık sektörünü ilgilendiren konular sık sık gündem olabilirler. İş ve işçi haklarına çalışma koşullarına dair haberler artabilir. Evcil hayvanlar ve sokaktaki hayvanlar için de yeni yaptırımlar uygulanabilir. Çiftçilik, ormancılık, tarım kooperatifçilik gümrük ve dış ticarete bağlı yeni yasalardan bahsedilebilir.


Çevre kirliliği ve çöp sorunu büyüyebilir.

Ocak - Eylül tarihleri arasında Jüpiter Neptün karesi gerçekleşecek. 31 Mart - 6 Mayıs ve 18 Ağustos - 21 Eylül tarihleri arasında en etkili olacak. Bu zaman diliminde tarikatlar ve cemaatlerle ilgili haberler skandallar artabilir. Sözde ruhsal liderlere, gurulara imkansızı vaat edenlere ve insanların inançlarını sömürenlere karşı dikkatli olunması gereken bir evre. Sadece Türkiye'de değil dünyanın genelinde kültlerin bilinmeyen yönlerine ve yıkıcı eylemlerine dair haberler bu süreçte artabilir. Jüpiter Neptün karesi dini kurumlar ve siyasi partiler arasında işlerin karışmasına sebep olabilen bu yüzden farklı sınıfları karşı karşıya getiren, faili meçhul suçları simgeleyen bulanık bir açıdır. Aynı transit aşırı yağış, sel ve deniz felaketleriyle ilgili bulunur.


Uranüs ve 7 senelik yeni döngü

Uranüs’ün Mayıs 2018’de Boğa burcunda ilerlemeye başlaması Türkiye için 7 sene sürecek bir döngüyü başlattı. Bu 7 sene bazı yönleriyle 1935 - 1942 arasındaki yıllara benzetilebilir.


14 Haziran 2019 - 3 Nisan 2020 arasında Türkiye bu önemli transitin birincil etkisinde olacak. Uranüs Türkiye haritasının 11. evine geçerek Türkiye güneşine karşıt açı yapacak. Kısaca Türkiye'nin geleceğini baştan sonra değiştirecek planları bozacak bir süreç olarak yorumlanabilir. Bu aşamada yeni bir genel seçim beklenebilir. Eskiye meydan okuyarak yenilenme, grevler eylemler ekonomik sarsıntılar ülkeyle ilgili öngörülmeyen olaylar sivil çatışmalar ve savaş gibi ihtimaller Uranüs ile ilgilidir. 2020 - 2021 yılları Türkiye için büyük tarihi olayların gerçekleştiği bir evre olabilir.


Transit Satürn 2020 yılının Aralık ayına dek Türkiye haritasının 7. evinde ilerleyecek. Diğer ülkelerle ilişkilerde soğukluğun ve bozulan ittifakların gündeme gelmesi öngörülebilir. Satürn 7. evde genel itibariyle ülkenin geçmişte yaptığı yanlış seçimler ve geçmiş borçlar nedeniyle durağanlaşması ve prestij kaybetmesi anlamlarına gelir. 7. evdeki Satürn güçlü iktidarların yaptırımlarına maruz kalmak, ambargo ve ceza ya da tazminat ödemek demektir.


Dünya genelinde 2020 sonuna dek ekonomik krizler dolayısıyla sınıf farklılıkları derinleşebilir. Nato ile ilgili önemli gelişmeler, bir ülkenin diğer ülkelerle savunma anlamında yeni bir ittifak başlatması söz konusu olabilir. Zayıflayan bazı liderlerin karşısında yeni ve güçlü liderler ön plana çıkabilir. Çünkü Satürn Oğlak transiti askeri darbelerle ve devrimlerle de ilgili bulunur.


Bu yıl 20 yıllık döngünün sonu olacağı ve 2020 yılında da 20 yıllık yeni bir döngüye başlayacağız. Bu döngüler ne anlama geliyor?

Jüpiter Satürn birleşmelerinden bahsediyorsunuz. “Büyük zamanlayıcılar” olarak isimlendiren Jüpiter ve Satürn döngüleri, toplumların kaderini tayin eden olaylar ve insanlarla ilgilidir. Eskinin mirasından özgürleşmenin, ilerlemek ve yenilenmek için yaşanacak olan dünyevi değişimlerin habercisidir.


İki gezegen, 20 senede bir kavuşum açısı gerçekleştirir ve 200 senede bir farklı bir elementte bir araya gelirler. İki zıt gücün zodyakın herhangi bir derecesinde bir araya gelmesi, asla es geçilmemesi gereken bir gökyüzü hareketidir. Çünkü kavuşumun gerçekleştiği derece, bir tutulma ya da önemli bir transit tarafından tetiklendiği zaman da önemli dünyevi olaylar gerçekleşir.


Jüpiter ve Satürn kavuşumu yaklaşık 200 senede bir element değiştirir demiştim; 160. senenin sonunda yeni elementte kavuşur, 180. yılda eski elemente döner ve sonrasında yani 200. yıldan itibaren yeni elementte karşılaşmaya devam ederler. Örneğin; 1842 yılından beri Jüpiter ve Satürn toprak elementinden burçlarda bir araya gelmişlerdir. 1981’de hava burcunda gerçekleşen kavuşumun ardından, 2000 yılında toprak burcunda tekrar ve şimdilik son olarak birleşmişlerdir. 2020 yılının en uzun gecesinde Kova burcunun ilk derecesinde biraraya gelecekler ve hava elementindeki bu buluşmalar 200 sene boyunca devam edecek.


Jüpiter Satürn kavuşumunun en genel anlamı, sosyal reformdur. Siyaset, toplum ve yaşam tarzlarımız, Jüpiter ve Satürn kavuşumunun konusuna göre değişim gösterir. Bu kavuşum etkisiyle doğmuş insanlar ise toplumların kaderini tayin etmekte rol alan veya önemli izler bırakan aktivist niteliği taşıyan olarak ön plana çıkarlar. Nostradamus (Yengeç’te), İsaac Newton (Balık’ta), John Lennon (Boğa’da), Blaise Pascal (Aslan’da) ve Victor Hugo’nun (Başak’ta) haritalarında Jüpiter Satürn kavuşumu göze çarpmaktadır.


Toprak elementindeki Jüpiter Satürn kavuşumları, ekonomiyle, parasal dengelerle, sanayi devrimiyle ilgili olmuştur. Dünya savaşları son 200 sene içinde yaşanmıştır. Uluslar son 200 yıldır toprakları sömürerek ya da fethederek güç kazanma yolunda ilerlemiş, bu yöntemlerle istikrar sağlamaya çalışmışlardır. Aynı zamanda tarım teknolojisi gelişmiştir.


İnsanların kazanma hırsının ve aynı zamanda kaybetme korkusunun kurbanı oldukları ve materyalizmi her şeyin üzerinde tuttukları son 200 sene dünyada mekan, ahirette iman sözüyle açıklanabilir. Tabii 200 senelik bir alışkanlıktan kurtulmamız kolay olmayacaktır. 2020 yılında insan hayatının ve doğanın değerini anlamamız için önce temellerini attığımız, büyük kayıplarla yüz-yüze gelmemiz gerekecektir.


2020 sonunda Satürn Plüton birleşiminin yıkıcılığının ardından başlayacak ve 2024 Plüton Kova geçişinin perçinleyeceği dönem ise daha entelektüeldir, geleneksel değerleri sorguladığımız bir evredir, insanlık ve insan hakları odaklıdır, filozofların dönemidir! Kapitalizmin kölesi olmaktan vazgeçmeye gönüllü toplumların simgesidir. Umut vericidir. Alternatif enerji kaynakları daha kapsamlı kullanılır. Paranın yerini teknoloji almaya başlar. Kova burcu aynı zamanda uzay bilimidir.

HTHayat okurları için yakında 2020 yılını yorumladığım kapsamlı ve detaylı bir yazı hazırlıyorum.


Yeni başlangıçlar için özellikle Merkür Venüs ve Mars’ın Retro dönemlerinin tercih edilmemesi gerekiyor diye biliyoruz peki özel günleri denk getirmememiz gereken tarihler nelerdir?

2019 yılı içerisinde; 5 - 28 Mart, 8 Temmuz - 1 Ağustos, 31 Ekim - 20 Kasım tarihleri arasında Merkür geri gidiyor olacak. Haritasında Merkür Retro etkisiyle doğmamış olanlar için bu tarihlerde ileriye doğru yeni adımlar atılması, başlangıçları temsil eden kararlara imza atılması önerilmez.


2019’da en şanslı burçlar hangileri?

8 Kasım itibariyle Jüpiter Yay burcunda ilerlediğinden sırasıyla Yay, Aslan ve Koç burçlarının bu burçlarda yükseleni ve Ay’ı bulunanların şanslı gelişmeler yaşayabileceği söylenebilir. İkincil olarak Jüpiter transitinden 60’lık açı alacak şanslı burçlar ise sırasıyla Kova ve Terazi burçları olacak. Ancak Koç ve Terazi burçları 2020 yılının sonuna dek Oğlak burcundaki Satürn’ün kare açısına maruz kalacakları için stratejik olmaları ve karşılaştıkları fırsatları daha temkinli değerlendirmeleri gerekiyor. Ama genel anlamıyla 2019 yılının en bahtiyar burcu Yay.


Hangi burçların temkinli olmasını önerirsiniz?

Yengeç ve Oğlak burçları bu burçlarda yükseleni veya Ay’ı bulunanların 2020 sonuna kadar olan dönemde temkinli olmaları şart. Zira normalden daha çok engel ve sorunla karşılaşabilirler. Satürn Güneş açıları kimliğin olgunlaştığı sorumlulukların arttığı, hayatın yavaşladığı ve sağlık kontrollerinin yapılması gereken zamanları temsil eder. Şanstan çok kişisel çabaya güvenilmesini öneririm.


Güneş, yükselen ve ay burcu… Peki hangisini okumalıyız?

Genel yorumlardan bahsediyorsunuz sanırım. Aylık, haftalık günlük burç yorumları genelde yorum yapılan burcu yükselen burca yerleştirerek çıkarılan haritalara göre yapılırlar. Bu tip yorumları desteklemiyorum. Ancak illa ki bir şey söylemem gerekiyorsa yorumlar burca değil yükselen burca göre okunmalı.


2019'un önemli astrolojik olayları nelerdir?

2019 Ocak ayında Oğlak burcunda Güneş, Aslan burcunda ise Ay Tutulması gerçekleşecek. Temmuz ayında ise Yengeç burcunda Güneş Tutulması, Oğlak burcunda Ay Tutulması var. 26 Aralık’ta ise yeniden Oğlak burcunda bir Güneş Tutulması'na tanık olacağız. Eylül ayına kadar etkili olacak Jüpiter Neptün arasındaki kare açı ve Kasım’a kadar etkisini hissettirecek Satürn Neptün arasındaki 60’lık açı göze çarpıyor. Uranüs’ün geri gittiği Koç burcundan yeniden Boğa burcuna ilerlemesi de önemli gökyüzü olaylarından.


Doğum haritası tam olarak nedir? Alınan danışmanlığın amacı nedir? Doğum haritası çıkarıldığında, sizden neler öğrenebiliriz?

Doğum haritası ilk nefes aldığınız ana ve yere göre çıkarılan o andaki gökyüzünün dondurulmuş resmidir. Astroloji yaşamın semboller dünyasındaki izdüşümüdür. Astrolojide kader anlayışı ise asla değişmez değildir, böyle uygulanmamalıdır. Burçlar psikolojik evreleri ve yöntemleri, evler yaşamın deneyimsel ve eylemsel alanlarını gezegenler ise alınması gereken dersi gösterirler. Astroloji çalışırken tüm bu elementler arasında doğru senteze ulaşabilmeyi, danışan ve haritası arasında bir aracı olmayı amaç ediniyorum. Bir şifreyi çözermiş, bir sırra erermiş gibi haritanın açlıktan öldüğü ve doyumu aradığı alanları, haritanın kısır döngüleri, yetenekleri, eğilimleri ve potansiyelleri hakkında incelemeler ve öngörüler yapıyorum. Astroloji sayesinde bana danışan kişinin göremediği noktalarda böylece farklı ve detaylı fikirler edinebiliyorum. Bu sayede danışmanlık ihtiyaç duyanın ve hazır hissedenin edindiği ilham verici bir tecrübe dönüşüyor.


Teşekkür ederiz. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı?

Her defasında küllerimizden yeniden doğmak zorunda kaldığımız bir Akrep ülkesinde yaşamak zor olabiliyor. Fakat dönüşüm her zaman hayatta kalmak anlamına gelmiyor. Tüm olumsuzlukları, acıları başkaları için faydalı olacak işlere, neşeye ve tecrübenin bilgeliğini simgeleyen mihenk taşlarına dönüştürebilen herkesi kucaklıyorum. İnsanlığımızın ismimizden cinsiyetimizden dinimizden ya da siyasi görüşümüzden önce geldiği insan olmanın sorumluluğunun üstlenildiği bir yaşam diliyorum.


Cesaret ve umutla...


Kristin Demirci'nin yazıları...

Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
 • Misafir Koc burcunu neler bekliyor 2020 ask hayatında
  CEVAPLA
 • Misafir Yorumum yok istediyim konu bu deyil
  CEVAPLA
 • Misafir 2020 yılında venus bogada olacak mi? Olacaksa hangi tr.de olacak.? Teşekkürler
  CEVAPLA
 • Misafir benim kızım 23 ağustos 86 lı gece 12 geçmeden doğdu silifke mart ayında nikah günü alacaklar bana bi fikir verebilirmisiniz lütfen
  CEVAPLA
 • Misafir her zaman ki gibi müthişsiniz teşekkürler
  CEVAPLA

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.