Bu yaş aile ve çocuk için altın yaş olarak nitelendirilebilir. Çok daha dengeli ve yeterlidir. Yaşadığı çevreye daha fazla uyum sağlar. Daha çabuk karar verir. Bedensel gelişiminde daha yeterlidir. Dili etkin biçimde kullanır. Kendisini daha rahat ifade eder. Başkalarının duygu ve düşüncelerine duyarlıdır. Dikkatlidir. Problem çözme becerisi gelişir. Belleği güçlüdür. Nesneler arasındaki her türlü ilişkiyi kurabilir. Soyut düşünemediği için bazı kavramları öğrenemez, bunu dilinde kullansa bile anlamını bilmez, bu nedenle çocuk hazır olmadan bazı şeyleri öğretmemek gerekir. Henüz mantığı gelişmemiştir. Olayları kendi penceresinden görür.
Bu dönemde nasıl davranmak gerekir?

  • Çocuğun dünyayı en iyi şeklide anlaması, kişiliğini oluşturması, kavramları öğrenmesi için, elinizden geleni yapın. Anlatın. Dürüst iletişim kurun. Arkadaşlık ilişkilerini kuvvetlendirmesine yardım edin. Kitaplardan, görsel malzemelerden yararlanın. Kuralları en iyi şekilde anlatın. Sorumluluk verin. Okula hazırlanma sürecini en iyi şekilde sağlayın.Psikomotor Gelişim
Küçük kasların motor gelişimi1. Modele bakarak ayakkabı bağcığıyla bir kalemin etrafına tek bir düğüm atabilirim.2. 20 sn. içinde 10 adet nohutu bir kutuya atabilirim.3. Anahtarla kapı kilidini açabilirim.4. Modele bakarak veya sözel olarak ifade edildiğinde bir üçgen resmi çizebilirim.5. Kapısı, penceresi ve bacası olan bir ev resmi çizebilirim.6. Nokta nokta verilen bir resmin noktalarını birleştirebilirim.7. 6 kısımlı bir adam resmi çizebilirim.8. Eksik çizilmiş bir adam resminin eksik kısımlarını tamamlayabilirim.9. İsmimin ve soyadımın üzerinden geçebilirim.10. Söylendiğinde, eksi,daire,artı,kare,üçgen,dikdörtgen çizgilerini çizebilirim.11. 1’den 10’ a kadar olan rakamları kopya edebilirim.12. Dikey ( I ), yatay ( - ), eğri ( V ), eğik ( / ) çizgiler çizebilirim.13. Şekillerin sınırını taşırmadan boyayabilirim.14. Basit labirent bulmacaları tamamlayabilirim.15. Yardım görmeden bir kağıdı 20-30 cm. kadar kesebilirim.16. Bir kağıdı 4’ e katlayabilirim.17. Gösterildiğinde bir kareyi üçgen şeklinde katlayabilirim.18. Bir kavanozun kapağını açıp kapayabilirim.19. Tahta çekiç ile tahtaya çivi çakabilirim.20. Yoğurma maddeleriyle 2-3 parçadan oluşan şekiller oluşturabilirim.21. Verilen sıralamaya göre (renk, büyüklük gibi) ipe boncuk dizebilirim.22. Su gibi akıcı maddeleri bir kaptan diğer bir kaba boşaltabilirim.

Büyük kasların motor gelişimi
1. Tek ayağımın üzerinde 10 sn. durabilirim.2. Sözel yönlendirmelere göre değişik hızlarda yürüyebilirim.3. Sözel yönlendirmelere göre değişik yönlere doğru yürüyebilirim.4. 5 kez üst üste sekerek sıçrama hareketi yapabilirim.5. Çift ayağımla ileri doğru 2 m. kadar sıçrama hareketi yapabilirim.6. Öne doğru takla atabilirim.7. Parmak uçlarıma basarak 2 m. kadar koşma hareketi yapabilirim.8. 5 kez üst üste eğilerek dizimi büküp kalkabilirim.9. Arkadaşlarım ip çevirirken en az 3 kez sıçrama hareketi yaparak ip atlayabilirim.10. 10 cm.x 12 m. lik bir denge tahtası üzerinde yanlara doğru (sağa ve sola) yürüyebilirim.11. Ayaklarım tutulduğunda ellerimin üzerinde 2 m. kadar yürüyebilirim.12. Her iki elimle de bir nesneyi veya bir eli, kuvvetle sıkabilirim.13. Tek ayağımın üzerinde sıçrama hareketi yapabilirim.14. İki elimi de kullanarak küçük bir topu (çapı 6 cm. büyüklükteki) yere vurabilirim.15. Kendime doğru atılan küçük bir topu tutabilirim.16. Hareket halindeki büyük bir topa (çapı 20 cm. büyüklükteki) tekme vurarak 2 m. ileri doğru atabilirim.17. Müzikli, dairesel oyunlar oynayabilirim.18. Basit bir müziğin tempo ve ritmine uyarak dans edebilirim.19. Koşarken yerden nesneleri toplayabilirim.20. Zıplayan bir topu yakalayabilirim.

Bilişsel Gelişim - Algılama
1. 10-12 kadar ana ve ara renk tanıyabilirim.2. 10-12 kadar rengi eşleştirebilirim.3. Resimleri gölgesi ile eşleştirebilirim.4. 12 parça verildiğinde, 10 parçalık bir bilmeceyi tamamlayabilir ve işe yaramayan iki taneyi ayırabilirim.5. 2 değişik ses arasından aynı ve farklı olan sesi seçebilirim.6. Görmesem bile bildiğim bazı sesleri tanıyabilirim.7. Gözlerim kapalıyken 2-3 metrede yapılan bir gürültünün yönünü (uzak, yakın, ön, arka, yan vs..) ayırt edebilirim.8. Dokunarak soğuk, sıcak, ılık nesneleri ayırt edebilirim.9. Görmeden dokunarak kumaşların özelliklerini tanıyarak eşleştirebilirim.10. Bir nesne iki eşit parçaya bölünürse, ortaya kaç parçanın çıktığını söyleyebilirim.11. 8 sayısının ardından gelen sayıyı söyleyebilirim.12. 20’ ye kadar olan nesneleri sayabilirim.13. Özellikleri belirtildiğinde seçilmesi gereken sayıda nesneleri seçebilirim.14. 2 yarımdan ve 4 çeyrek parçadan bir bütün oluşturabilirim.15. Dakika belirtmeden saati söyleyebilirim.16. Bir günü sabah, öğle ve akşam olarak algılayabilirim.17. 1’ den 10’ a kadar olan rakamları dokunarak sayabilirim.18. 1’ den 10’ a kadar olan rakamları tanıyabilirim.19. Karışık olarak verilen 1’ den 10’ a kadar olan rakamları sıraya dizebilirim.20. Sıra dizisi içinde eksik olan rakamı bulup isimlendirebilirim.21. 1’ den 10’ a kadar olan sayılarla ilgili toplama işlemi yapabilirim.22. 1’ den 10’ a kadar olan sayılarla ilgili çıkarma işlemi yapabilirim.

23. Daire, kare, üçgen, dikdörtgen ve eşkenarlı dörtgeni tanıyıpisimlendirebilirim.24. Nesnelerin sıra içindeki pozisyonunu birinci, ikinci, üçüncü olarak isimlendirebilirim.25. Para birimlerimizi tanıyabilirim.26. Sıra ile haftanın günlerini söyleyebilirim.27. Aynı anda birbirini takip eden 2-3 emri yerine getirebilirim.28. Anlatılan bir öyküdeki detayları hatırlayabilirim.29. Kız ve erkek oyunlarını ayırt edebilirim.30. Sebep-sonuç ilişkilerini kurabilirim.

Dil Gelişimi
1. Adımı-soyadımı söyleyebilirim.2. Ailemdeki kişilerin isimlerini söyleyebilirim.3. Devletimin adını söyleyebilirim.4. Telefonumu ve ev adresimi söyleyebilirim.5. 6-8 kelimelik cümleler kurabilir ve söylendiğinde tekrarlayabilirim.6. Somut nesneleri yapılarına (renklerine ve şekillerine) ve fonksiyonlarına göre daha ayrıntılı olarak tanımlayabilirim.7. Soyut kelimelerin anlamını sorabilirim.8. Zıt anlamlı somut kelimeleri söyleyebilirim.9. Zıt anlamlı soyut kelimeleri söyleyebilirim.10. Günlük yaşantımı anlatabilirim.11. Yer ve hareket tarif edebilirim.12. “Niçin” sorusunu açıklayarak yanıtlayabilirim.

Kavram Gelişimi
1. Zıt anlamlı kelimeleri söyleyebilirim.2. Büyük, küçük kavramlarını tanıyabilirim.3. Bir grup resim arasından benzer ve farklı olanları ayırt edebilirim.4. Sağımı ve solumu bilirim.5. Kurşun kalem ve boya kaleminin ne yönden benzer ve ne yönden farklı olduğunu anlatabilirim.6. Gece ile gündüzü ayırt edebilirim.7. Zıt olan resimleri eşleştirebilirim.8. En az ve en çokun anlamını bilirim.9. Nesneleri büyüklük, genişlik ve uzunluk özelliklerine göre sınıflandırabilirim.10. Ağırlıkları tahmin edebilirim.11. 8 bloğu büyüklüğüne göre dizebilirim.12. Örnekle aynı dizilişte olan nesne kümelerini taklit edebilirim.13. Dizgiyi tamamlayan ve eksik olan nesneyi bilebilirim.14. 2 adet üçgen kartla bir dikdörtgen meydana getirebilirim.15. 3-5 kartlık bir olay sıralaması anlatan resimleri olay sıralamasına uygun bir şekilde sıraya dizebilirim.16. Bir problem çözme durumu verildiğinde problemi çözmek için gereken davranışı yapabilirim.17. Tek ve çift olanları ayırt edebilirim.18. Yer bildiren direktifleri algılayabilirim.19. Nesnelerin işlevlerinin ne olduğunu bilirim.

Sosyal ve Duygusal Gelişim


1. Mantıklı, kontrollü ve bağımsız hareket edebilirim.

2. Kendi arkadaşlarımı kendim seçebilirim.3. Küçük grup oyunları oynamayı severim.4. Küçük çocukları ve hayvanları çok severim.5. Yetişkin giysileri giymekten çok hoşlanırım.6. Evcilik oynamayı çok severim.7. Yapamadığım şeyler için yetişkinden yardım isterim.8. Bir oyun için gerekli kuralları anlayabilir ve o kurallara uyabilirim.9. Günlük programın başlangıç ve bitiş zamanını anlayabilirim.10. Basit alışveriş işlerini yapabilirim.11. Kendim ile ilgili kızgınlık, mutluluk, sevgi gibi duygularımı belli ederim.12. Yetişkin rollerini taklit edebilirim.13. Yemek zamanı sohbetlerine katılmayı severim.14. Üzüntü içinde olan arkadaşlarıma sempati gösterip yardım edebilirim.15. Basit aletler kullanarak yapı, inşaat oyuncakları ile oyunlar planlayıp oynayabilirim.16. Sorumluluk alır ve aldığım sorumluluğu yerine getiririm.17. Mantık dışı korkularım olabilir.18. Davranışlarımın büyükler tarafından beğenilmesine çok önem veririm.19. Kendi haklarımı koruyabilirim.20. Sosyal kuralların nedenlerini anlayabilirim.21. Sakin ve sessiz durmaktan hoşlanmam.22. Zaman zaman alıngan olabilirim.23. Tenkitlerden hiç hoşlanmam.

Özbakım Becerileri
1. Elbiselerimi ıslatmadan elimi yüzümü yıkayıp kurulayabilirim.2. Saçlarımı tarayıp, dişlerimi fırçalayabilirim.3. Tuvaletimi yalnız başıma yapabilirim.4. Sofra kurallarına uygun olarak çatal, bıçak, kaşık kullanarak yemek yiyebilirim.5. Düğmelerimi ilikleyip çözer ve kendi başıma giyinip soyunabilirim.


6. Karşıdan karşıya emniyetli bir şekilde geçebilirim.


7. Sofra hazırlamada anneme yardım edebilirim.8. İnsanların yaşamak ve sağlıklı kalabilmek için nelere ihtiyacı olduğunu bilir ve isimlendirebilirim.Psikolojik Danışman


Dilek Kırcaoğlu

5–6 Yaş gurubu özellikleri

Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
  • Misafir Benim 5bucuk yasinda
    CEVAPLA

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.

Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.